13.4.2018

Viittomakielisen kirjaston kysely: Kaikki vastaajat suosittelivat kirjastoa!

Kuurojen Liiton Viittomakielinen kirjasto on toiminut 3,5 vuotta. Kirjaston asiakasmäärät ja videoiden katselumäärät ovat kasvaneet vuosittain. Nämä luvut eivät kuitenkaan kerro, ketkä kirjastossa vierailevat. Tämän vuoksi Viittomakielisen kirjasto avasi asiakaskyselyn, johon saatiin mukavasti vastauksia.

Viittomakielisen kirjaston asiakaskyselyyn saatiin yhteensä 52 vastausta. Vastaajista valtaosa eli 71 % oli naisia, miehiä oli 23 % ja muita 6 %. Pohdittavaksi jäi, ovatko naiset aktiivisempia vastaamaan kyselyihin vai kuvaavatko luvut samalla myös kirjaston asiakaskuntaa. Ruotsiksi vastasi neljä henkilöä.

Vastaajista kuuroja oli 62%, huonokuuloisia 10% ja kuulevia 23%. Tulkkiopiskelijoita oli 10% ja kuurojen vanhempien kuulevia lapsia 4%. Jokunen vastaaja oli merkinnyt myös ammattinsa, mukana oli muutama huonokuuloisen lapsen opettaja.

Lähes puolet vastaajista kuului ikäryhmään 31-60 -vuotta. Ilahduttavaa oli nuorten aikuisten määrä, lähes joka kolmas vastaaja kuului ikäryhmään 19-30 -vuotta.   

Kirjaston suosituimmat aiheet

Valtaosa vastaajista (62%) etsii kirjastosta viihdettä, ja lähes puolet tietoa (48%). Joka neljäs (25%) vastaaja opiskelee viittomakieltä ja lähes joka kolmas (30%) etsii opetusmateriaalia. Muita syitä kirjaston käytölle oli mm. iltasatujen etsiminen.

Kysymykseen, jossa kysyttiin suosittelisiko vastaaja Viittomakielistä kirjastoa ystävilleen, kaikki vastaajat vastasivat myönteisesti!

Paljon esitettiin myös toiveita erilaisista ohjelmista. Toiveet liikkuivat viitotuista lasten saduista ja lauluista urheiludokumentteihin, draamasta historiaan ja kulttuuripäivien esityksiin sekä tietoiskuista huumoria sisältäviin aineistoihin. Tekstitystä toivottiin ihan kaikkiin ohjelmiin ja myös ruotsiksi.

Vastaajat kiittivät pitkiä satuja, erityisesti kiitosta sai Heinähattu ja Vilttitossu. Kiitosta sai myös identiteetistä kertovat aineistot sekä huumoripitoiset sarjat kuten Kuurolan perhe ja Kolme miestä ja britti.

Kirjaston ulkoasu uudistuu

Kirjaston sivuston ulkoasuun on tulossa muutoksia lähipäivinä. Suurempi uudistus Viittomakielisen kirjaston verkkosivuille tullaan toteuttamaan vuoden 2019 aikana. Uudistuksen suunnittelutyö on jo aloitettu ja asiakaskyselyn vastauksia tullaan käyttämään uudistuksen tukena. Kirjasto kiittää kaikkia vastanneita.

Palautetta otetaan mielellään vastaan, sitä voi lähettää osoitteella: viittomakielinenkirjasto@kuurojenliitto.fi 

Hyödyllisiä linkkejä