11.9.2015

YK esitti EU:lle viittomakieleen liittyviä suosituksia

  • YK:n ja EU:n liput
YK:n ihmisoikeuskomitea on ensimmäistä kertaa arvioinut, kuinka YK:n vammaisia ihmisiä koskeva yleissopimus on huomioitu EU:n lainsäädännössä. EU ratifioi vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen vuonna 2010, ja se on ensimmäinen EU:n hyväksymä ihmisoikeussopimus.

Viittomakieleen liittyen ihmisoikeuskomitea esitti huolensa viittomakielisten tiedonsaannista ja viestinnän saavutettavuudesta, jonka toteutumisessa komitea näkee puutteita.

Komitea suositteli, että EU ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tiedonsaannin turvaamiseksi. EU:n tulee valvoa, että tiedon saavutettavuuteen – myös viittomakielisten osalta - liittyvät lait toteutuvat jäsenmaissa. Lisäksi viittomakielten virallista tunnustamista tulee edistää.

YK kiinnitti huomiota myös EU:n Accessibility Actin (asetus saavutettavuudesta) viivästyneeseen käsittelyyn ja kehotti vuoden sisällä voimaansaattamaan asetus käyttöön.

Seuraava arviointi toteutetaan neljän vuoden sisällä, jolloin EU:n tulee selvittää kuinka YK:n suosituksia on toteutettu. Suositusten edistymisestä julkaistaan raportti tammikuussa 2019.

Kuurojen Liitto tulee seuraamaan suositusten vaikutuksia Suomen lainsäädäntöön ja viittomakielten asemaan.

Lisätietoja aiheesta Kuurojen Euroopan Unionin (EUD) sivulla: http://www.eud.eu/