Kuurojen Liiton kuntavaaliteesit 2017

Ovatko kunnan palvelut suunniteltu sen viittomakielisille kuntalaisille? Kuurojen Liitto kannustaa kuntia arvioimaan palvelunsa yhdessä viittomakielisten kanssa. Vaikka viittomakieltä käyttävien ryhmä on pieni, on jokaisella oikeus laadukkaisiin palveluihin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden muutos ajaa kunnat miettimään uusia toimintamalleja.
Hyödyllisiä linkkejä
Ladattavat tiedostot

Saavutettavuustakuu ja digipalveluja kaikille

Viittomakieliset kohtaavat yhä arjessaan ongelmia palveluiden saatavuudessa. Siksi tiedotuksen, varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuutta viittomakielisille on parannettava.

1. Kunta antaa saavutettavuustakuun ja arvioi palvelunsa yhdessä viittomakielisten kanssa.
2. Kuntien uudet digitaaliset palvelut tarjoavat kuuroille ja viittomakielisille tietoa saavutettavassa muodossa.
3. Ääneen perustuvien asiointiratkaisujen vaihtoehtona tarjotaan kuurot huomioivia viestikanavia.
4. Viittomakielilaki ja siinä säädetty viranomaisen viittomakielten käyttöön liittyvä edistämisvelvoite ohjaa kunnan päätöksiä.

Kunnat ovat muutoksessa. Meitä viittomakielisiä ei saa unohtaa!

Omakielisiä palveluita – viittomakielellä!

Kuuroilla on oikeus palveluihin omalla äidinkielellään – viittomakielellä. Esimerkiksi lapset, mielenterveyspotilaat ja vanhukset eivät aina kykene käyttämään tulkkausta. Joskus palvelun luonne vaatii, että palvelu tuotetaan asiakkaan omalla äidinkielellä – suomalaisella tai suomenruotsalaisella viittomakielellä. Kunnan vastuuta tulkkauspalvelussa täytyy selkeyttää, jotta tulkkauksen puutteesta aiheutuvia vaaratilanteita ei enää synny.

5. Kunnalla on toimintamalli, joka takaa laadukkaan tulkkauksen kuuroille asiakkaille.
6. Viittomakielisiä palveluita haavoittuvien ryhmien tarpeisiin erityisesti sosiaalipalveluissa kehitetään voimakkaasti.
7. Viittomakieliset kuntalaiset määrittelevät itse, milloin he tarvitsevat omakielistä palvelua ja milloin käyttävät tulkkia. Omakielisiin palveluihin on mahdollista hakeutua myös yli kuntarajojen.
8. Kunta palkkaa viittomakielisiä ammattilaisia.

Lähes 70 % viittomakielisistä kokee, että heidän terveysasemansa työntekijät eivät tiedä riittävästi kuuroista ja viittomakielestä.

Viittomakieliset kuntalaiset mukaan

Kunta tarjoaa viittomakielisille yhdenvertaisen mahdollisuuden saada tietoa ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon. Kunnan vapaa-ajan palvelut ja yhdistystyö tuovat mielekästä tekemistä myös sen viittomakielisille asukkaille.

9. Viittomakielisillä on riittävästi tietoa kunnan asioista ja aito mahdollisuus vaikuttaa – osallisuus päätöksenteossa on avainasemassa.
10. Kunnat turvaavat kuurojen yhdistysten resurssit vapaaehtoistyön koordinointiin ja varmistavat yhdistysten toimintamahdollisuudet myös mahdollisissa kuntaliitoksissa.