• Viittomakielisen palvelun symboli
  Viittomakielistä palvelua -symboli (symbol_RGB)
 • Palvelua suomenruotsalaisella viittomakielellä -symboli
  Palvelua suomenruotsalaisella viittomakielellä -symboli (fisv_tsp_RGB)
 • Viittomakielistä palvelua suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä -symboli
  Viittomakielistä palvelua suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä -symboli (svk_fisv_tsp_RGB)
 • Palvelua suomalaisella viittomakielellä -symboli
  Palvelua suomalaisella viittomakielellä -symboli (svk_RGB)

Viittomakieliset palvelut -symboli

Kuurojen Liitto on julkaissut uudet viittomakielisten palvelujen / viittomakielisen saavutettavuuden symbolit.
Ladattavat tiedostot

Symboleja voidaan käyttää mm. seuraavissa yhteyksissä: tulkatut tilaisuudet, viitottu audiovisuaalinen materiaali tai viittomakielinen palvelu esimerkiksi palvelupisteessä.

Symboleista on kolme versiota: symboli, jonka yhteydessä on kirjainlyhenne svk viittaa suomalaiseen viittomakieleen, symboli, jonka yhteydessä on kirjainlyhenne fisv.tsp. viittaa suomenruotsalaiseen viittomakieleen.

Versiota, jossa ei ole kirjainlyhenteitä käytetään yleismerkityksessä viittomakielisestä palvelusta.

Symboleista on saatavana / tallennettavissa käyttöön ladattavat liitetiedostot eri käyttötarkoituksiin: RGB, CMYK, PANTONE, BLACK ja WHITE

Lataa tiedostot listauksesta klikkaamalla valittua tiedostonimeä.

Tiedostojen lyhenteet tarkoittavat:

-symbol_ viittomakielistä palvelua yleensä

-svk_ palveua suomalaisella viittomakielellä

-svk_fisv_tsp_ palvelua suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä

-fisv_tsp_ palvelua suomenruotsalaisella viittomakielellä

Tunnus muodostaa kokonaisuuden, jonka osia ei saa käyttää muilla kuin ohjeessa esitetyillä tavoilla.

Värillistä tunnusta käytetään valkoisella pohjalla. Tunnusväri on määritelty alla. Tunnusta ympäröi kaikissa käyttökohteissaan suoja-alue, jolle ei saa sijoittaa muita elementtejä.

Väripinnoilla käytettynä tunnus on joko valkea tai musta, taustapinnan tummuudesta riippuen.

Liitteinä pdf-tiedostomuodossa olevia tunnuksia käytetään pääasiassa painotöissä (CMYCK, PANTONE). PDF-tunnusten kokoa voidaan muuttaa laadun kärsimättä.

Tunnuksen värit

Sininen

Sininen on tunnuksen väri.

CMYK 85, 0, 0, 0
PANONE Process Cyan U/C
RGB 0, 183, 235 (#00B6EC)

Tämä artikkeli esiintyy osana seuraavia sivuja