Bildgalleri 2017

Kulturevenemanget för seniorer ordnades på Konstfabriken i Borgå 25–27.5.2017.

Du kan som privatperson spara bilder härifrån för eget bruk. Användning av bilder för annat än personligt bruk, eller publicering av bilder utan tillstånd från Finlands Dövas Förbund, är ovillkorligen förbjuden.

Kontakta vid behov:

Tiina Vihra
informatör
(09) 5803 431
mobil 040 828 1846

tiina.vihra@kuurojenliitto.fi