12.1.2016
Virpi Thuren, Työllisyyskoordinaattori, Kuurojen Liitto ry

Edunvalvontaa pikkuleijonien peesissä

Uusi vuosi alkoi aika makealla tavalla, kun pikkuleijonat toivat jääkiekon nuorten maailmanmestaruuden Suomeen. Kannustakoon tuore maailmanmestaruus meitä kaikkia tekemään tästä vuodesta hyvän ja voitokkaan yhtä sisukkaasti kuin leijonanpennut. Ei unohdeta iloa ja huumoria, vaikka esteitä ja hidasteita sekä vahvoja vastustajia on luvassa tämänkin vuoden taistoihin.

Vuosia väännetty sote-palveluiden uudistus saatiin vihdoin viimein jollain tasolla päätettyä viime syksynä. Se, tuleeko siitä toimiva ja miten käy palveluiden saatavuuden, jää nähtäväksi. Hallituksen esitystä uudesta soten järjestämislaista työstetään Sosiaali- ja terveysministeriössä vuosina 2016–2017, ja uusi laki tulee näillä näkymin voimaan vuonna 2019.

Viittomakieliset ovat toivoneet pitkään omakielisiä palveluita (esimerkiksi terveydenhuollon ja asumiseen liittyviä palveluita) alueillaan, kunnissa tähän ei ole suhtauduttu myönteisesti erilaisista ratkaisuesityksistä huolimatta. Nyt on mahdollista yrittää vaikuttaa asiaan, kun uutta lakiesitystä aletaan valmistella. Yksi ratkaisu olisi keskittää joitain näitä palveluita uusilla itsehallinto- ja järjestämisalueilla. Keskittämisellä saataisiin riittävä asiakaspohja palveluiden toteuttamiselle. Samalla toteutuisi myös viranomaisten toivoma taloudellisuus (ns. kustannusneutraalisuus). Samalla viittomakielisille saataisiin turvattua yhdenvertaiset palvelut omalla kielellä, ainakin osittain.

Toinen pitkään uudistuksen alla ollut asia on vammaislainsäädäntö. Senkään uudistaminen ei ole edennyt ilman nikottelua. Tavoitteena on uudistettu erityislaki, joka koskee yhdenvertaisesti kaikkia vammaisryhmiä. Lain tarkoituksena olisi edistää yhdenvertaisuutta, osallisuutta, esteettömyyttä yhdenvertaisuuden saavutettavuudessa, sekä tukea itsenäistä elämää. Ongelmana vain on, että hallitusohjelmassa on todettu, ettei valtiolle ja kunnille saa syntyä mitään uusia tehtäviä eikä kuluja aiheuttavia velvoitteita.

Vammaisjärjestöjen näkökulmasta vammaislain uudistamiseen liittyy myös riskejä, jotka heikentäisivät ja kaventaisivat joitain oikeuksia nykyisestä. Vammaisjärjestöjen mielestä olisikin tärkeää ensin saada sote-uudistus toteutettua ja sen rakenteet kuntoon. Vasta sen jälkeen voitaisiin uudistaa vammaislainsäädäntöä, kun tiedossa on millaisessa ympäristössä toimitaan. Pelkona on, että jos nyt lähdetään uudistamaan vammaispalvelulakia, tuloksena olisi norminpurkulaki, jolla heikennettäisiin vammaisten henkilöiden oikeuksia ja perusturvaa.

Pitkään ja hartaasti odotettu YK:n vammaissopimuksen ratifiointi näyttäisi toteutuvan viimeinkin tänä vuonna, lähes kymmenen vuoden odotuksen jälkeen.

YK:n vammaissopimuksen ratifioinnin loppuunsaattaminen on hidastunut, koska sen edellytyksenä olleen itsemäärämisoikeuslain uudistaminen on lykkääntynyt. Ratifioinnin esteenä ollutta itsemääräämislakia on nyt pilkottu pienempiin osiin. STM on tehnyt minimiesityksen laista ensiavuksi tähän hätään. Tämän lakiosion on tarkoitus olla väliaikainen, jolla ratifiointi saadaan vietyä loppuun ja vammaissopimus voimaan meillä mahdollisimman pian. Näillä näkymin tämä toteutuisi ehkä kesällä 2016. Miten se tulee vaikuttamaan vammaislainsäädäntöömme ja sen uudistamiseen?

Kuurojen Liiton uudet strategiset tavoitteet vuosille 2016–2020 sisältävät mm. edellä mainittujen omakielisten palveluiden tuottamisen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kuurojen aseman parantumisen työmarkkinoilla. Työllisyystilanteen parantamiseen vaikuttava yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa siis jatkuu. Kun ottaa huomioon yleisen työllisyystilanteen, tehtävä ei tule olemaan helppo eikä nopeita ratkaisuja varmaankaan löydy tilanteeseen. Mutta erilaisten ratkaisumallien etsintää ja kehittämistä jatketaan. Joillekin yrittäjäksi ryhtyminen on ratkaisun avain, toisille taas avoimille työmarkkinoille työllistyminen on päätavoitteena. Asenteet ja ennakkoluulot kaipaavat kovasti tuuletusta niin yleisillä työmarkkinoilla kuin työvoimahallinnon puolella, mutta niiden muuttuminen vaativat aikaa ja kärsivällisyyttä. Asennemuutos on se avain yhdenvertaisen työllistymisen toteutumiseen ja toimimiseen.

Toivotan kaikille voimia asioiden ajamiseen yhdessä! Muistakaa, pikkuleijonien tavalla – ilon kautta voittoon!

Kommentit (0)