19.12.2016
Pirkko Selin-Grönlund, Erityisasiantuntija (kielelliset oikeudet; päivähoito, opetus), Kuurojen Liitto ry

Sote-uudistus muistuttaa jouluhimmelin rakentamista

Olet varmaan jo kuullut sote-uudistuksesta? Osa meistä on jo kuullut siitä kyllästymiseen asti, osalle se on vielä hahmoton ja epäselvä asia. Kysymys on todellakin vasta hahmottumassa olevasta suuresta kokonaisuudesta, jossa on paljon erillisiä osia – ja niitä yritetään nyt liittää yhteen. Näin joulun alla tulee väistämättä mieleen himmelin rakentaminen ja toive siitä, että rakennelma pysyy kasassa!

SOTE eli SOsiaali- ja TErveydenhuollon uudistus muuttaa meidän kaikkien elämää, sillä jokainen meistä tarvitsee joskus vähintään terveydenhuollon palveluita. Elämä heittelee ja silloin laajempi palvelutarjonta on tarpeen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen rinnalla on muuttumassa myös aluehallintomme. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyisten kunnan ja valtion hallinnollisen tason väliin on tulossa kolmas eli maakuntataso. Kymmeniä kuntien tehtäviä ja niiden mukana yli 200.000 kuntien työntekijää siirtyy maakuntiin, joita on 18. Maakunnat muodostavat myös yhteistyöalueita, ja niitä tulee olemaan viisi. Lisäksi joitakin tehtäviä jää valtion hoidettavaksi.

Tällä hetkellä ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä, miten viittomakielisten kuurojen palvelut jatkossa järjestetään. Ovatko tämän ryhmän palvelut jatkossa osa vammaispalveluita vai onko palveluja mahdollista järjestää niin, että viittomakielen käyttö olisikin se ensisijainen kriteeri, jonka perusteella palvelu hoidetaan? Hoitaako jokainen maakunta eli 18 eri tahoa näitä asioita vai siirtyykö tehtävän koordinointi yhteistyöalueelle, jolloin tulisi 5 samantapaista tapaa hoitaa asia?

Tällä hetkellä ei ole tarkkaa tietoa siitä, minne viittomakielisten palvelut sote-uudistuksessa sijoittuvat.

Jo näitä eri osasia miettiessä tuntuu välillä, että happi loppuu ja tässä ei vielä ollut kaikki! Koko ajan puhutaan myös asiakaslähtöisyydestä ja siitä, että meille kansalaisille on tulossa valinnanvapaus eli oikeus valita, missä käytämme palveluita. Lisäksi osa palveluista on muuttumassa sähköisiksi, mutta miten varmistetaan, että niiden käyttö on helppoa ja kevyttä?

Sekametelisoppa vai uuden alku?

Vaikka sote-uudistus vaikuttaa välillä sekamelskalta, kannattaa muistaa, että nyt vielä on mahdollista vaikuttaa siihen, millainen rakennelmasta tulee. Ministerit korostavat koko ajan, että ”Muutos tehdään maakunnissa!” Työryhmät ovat maakunnissa jo toiminnassa ja meidän tehtävämme on nyt tuoda kuurojen näkökulmat esille! Kaikkein tärkeintä on ehdottaa ongelmakohtiin ratkaisuja, pelkkä ongelmien esiintuominen ei riitä. Kuurot voivat itse pohtia ehdotuksia, miten jotkut palvelut voitaisiin tuottaa halvemmalla. Niin usein törmätään siihen, että kuuroja lähes syyllistetään siitä, että palveluiden järjestäminen heille on kallista. Palveluiden järjestäjät tarvitsevat tietoa!

Viittomakielisen yhteisön tehtävä on nyt siis kertoa viranomaisille, millaisia ovat sujuvat palvelut viittomakieltä käyttävän kuuron näkökulmasta. Harva kuuleva tietää, mikä on kuuron mielestä paras tapa varata aika, tai miksi on tärkeää saada vaikuttaa siihen, tuleeko tulkki vai ei tai kuka tulkki tulee. Otetaan sote-uudistus mahdollisuutena!

Mutta ihan ensin keskitytään jouluun, levätään joulun aika ja jatketaan vuoden alusta uusin voimin, yhteistuumin!

Hyvää joulua!

 

Kommentit (0)