11.11.2015
Satu Siltaloppi, Koordinaattori, Kuurojen Liitto ry

Taktilt teckenspråk på Teckenspråksnämnden

Den nya Teckenspråksnämnden som valdes i somras har nu börjat sitt arbete. Under perioden för den föregående nämnden fick det finlandssvenska teckenspråket starkare roll och mera synlighet. Nu kommer nämnden för första gången ta det taktila teckenspråket som dövblinda använder med i sin verksamhet. Förbundets svenska koordinator och nämndens svenska sekreterare Satu Siltaloppi berättar mera om nämndens verksamhet.

Hej, jag heter Satu Siltaloppi. Jag jobbar här på Finlands Dövas Förbund som svensk koordinator. Jag har tidigare utbildad mig till teckenspråkstolk, studerar nu vid Helsingfors universitet och har nordiska språk som mitt huvudämne. Det att jag är ”svensk koordinator” betyder att jag sysslar med finlandssvenska teckenspråkiga och intressebevakning från den synvinkeln. Jag har samarbetat med Finlandssvenska Teckenspråkiga rf till exempel med den kartläggningen de gjorde och fick färdig under sommaren och med Accola-projektet som har slutseminariet nu 10 november. Jag har följt med Humaks undervisningsprojekt och blev valt till projektets styrningsgrupp som universitetets representant. Jag håller också kontakter med de svenska rehabiliteringssekreteraren som till exempel sjukhusdistrikten har samt andra aktörer på finlandssvenska sidan på teckenspråksbranschen.

Den uppgiften jag senast har tagit itu med är Teckenspråksnämnden. Jag är den nya Teckenspråksnämndens svenska sekreterare. Som finska sekreterare fortsätter Leena Savolainen och vi har en ny ordförande, nämligen Janne Kankkonen som också jobbar här på förbundet. Nämnden har 8 medlemmar, de är Janne Kankkonen som alltså är ordförande, Robin Hänninen, Jarkko Keränen, Tuija Mustonen, Taina Petäjäinen, Juhana Salonen, Thomas Sandholm och Elina Tapio. Dessutom har nämnden alltid Pia Taalas med – hon tecknar protokollen så det är bra att hon är med och följer möten. Nämnden har fyra möten om året, två på våren och två på hösten och nu hade vi alltså den nya nämndens första möte den 3 november – vi kommer att ha bråttom att få in det andra mötet också.

Den här gången är det de dövblindas tur att göra premiär!

Nu i första mötet bekantade vi oss med varandra och med de nya arbetssätt vi kommer att ha. Nämnden förnyas varje period – senast fick vi det finlandssvenska teckenspråket med och den här gången är det de dövblindas tur att göra premiär! Det innebär att vi kommer att ha tolkar med på möten. Det är en spännande period vi har nyss börjat.

Den finska sekreteraren har som tur lite historia bakom sig så helt på villovägar och på totalt på nya spår går vi inte fast det är nya vindar. Nämnden får sina uppgifter från lagen om Institutet för de inhemska språken och följer dem men inom ramar kan vi göra lite allt möjligt. Den förra nämnden gjorde den manualen som finns här på förbundets nätsidor – Hur ser en bra översättning ut – manualen alltså. Vad den här nya gör får vi se sen senare!

En av nämndens uppgifter, om man ser hur de finska och svenska nämnden för talade språk jobbar, är att ge rekommendationer för språkbruk. Nämnden ger inte rekommendationer till vardagsspråket, men till allmänt språk, det hurdant teckenspråk används till exempel i nyheterna. Har du frågor kring bruk av våra teckenspråk så ta och teckna din fråga, skicka den hit – till mig, Leena eller Janne, så vi sätter upp frågan på listan.

Du hittar mera information om Teckenspråksnämnden här: www.kuurojenliitto.fi/sv/forsknings-och-ordboksarbete och här på finska: www.kuurojenliitto.fi/viittomakielet-ja-viittomakieliset/tutkimus-ja-sanakirjatyo

Kommentit (0)