1.11.2017
Tiina Hedrén, Järjestösuunnittelija, Kuurojen Liitto ry

Yhdistysohjelma – piristysruiske arjen aherrukseen

Kuurojen Liitto on pian julkaisemassa yhdistysohjelman kuurojenyhdistysten toiminnan tukemiseen ja uudistamiseen. Tavoitteena on vastata kuurojenyhdistysten huoleen yhdistysten tulevaisuudesta ja elinvoimaisuudesta. Järjestösuunnittelija Tiina Hedrén kertoo missä vaiheessa yhdistysohjelma on nyt ja mitä sillä jatkossa tehdään.

Yhdistysohjelma on tulossa. Vuoden 2015 liittokokouksessahan päätettiin tehdä järjestöpoliittinen ohjelma. Se liittyy Kuurojen Liiton strategisiin tavoitteisiin; yhdistykset ovat uudistuneita, elinvoimaisia ja verkottuneita. Sen pohjalta siis syntyi järjestöpoliittinen ohjelma, joka nykyään tunnetaan yhdistysohjelmana. Yhdistysohjelma on viittä vaille valmis; sen puitteissa on tehty kyselyjä, tavattu erilaisia ihmisiä ja kerätty tietoa eri tilaisuuksissa. Ohjelma on nyt viimeistelyjä vaille valmis. Yhdistysohjelman on muuten kuvittanut kuuro nuori nainen.

Toimenkuvaani kuuluu pohtia, miten yhdistysohjelma jalkautetaan Suomen yhdistyksiin eli miten yhdistysohjelmaa käytetään ja miten se otetaan haltuun. Yhdistysohjelman tavoitteena on saada yhdistykset voimaantumaan ja tarjota uusia ajatuksia sekä rohkaista ottamaan uusia toimintatapoja vanhojen tilalle. Ehkä kannattaa tehdä jopa rohkeita ratkaisuita, kuten yhdistyksen rakennemuutoksia. Rakennemuutoksilla tarkoitetaan, että väsyneet pienet yhdistykset saisivat apua lähialueen yhdistyksiltä. Muutama yhdistys voisi esimerkiksi yhdistyä, mutta alueilla toiminta jatkuisi kerhomuotoisena. Tähän ryhdytään luonnollisesti vain jos yhdistykset sitä itse haluavat.

Viisivuotissuunnitelman laadinta

Nyt olen laatimassa viisivuotissuunnitelmaa yhdistysohjelman jalkauttamiseen. Yhdistysohjelmassa on paljon tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia, joita yhdistykset eivät välttämättä ehdi toteuttaa parin vuoden aikana. Maailmaa ei saada muuttumaan lyhyessä ajassa. Tämä vaatii paljon työtä ja sitoutumista. Viisivuotissuunnitelman ideana on, että jokaiselle vuodelle olisi omat tavoitteet. Yhdistysten kanssa käydään läpi miten nämä tavoitteet sopivat yhdistyksen toimintaan ja pystyykö yhdistys toteuttamaan kaikki tavoitteet vai valitseeko se vaikka yhden tavoitteen. Yhdistys saa itse valita montako tavoitetta se haluaa toteuttaa yhden vuoden aikana.

Viisivuotissuunnitelman ohella teemme myös kahta kokeilua. Mukana on kaksi yhdistystä, yksi iso ja yksi pienempi. Tarkoituksena on tehdä muutama mallipohja siitä, millä tavalla yhdistys voi muuttua ja miten yhdistys voi muutoksen tehdä. Yhdistys saa itse valita sopivan mallipohjan, jota lähteä kokeilemaan. Meillä on nyt menossa testivaihe ja tarkoituksena on tiedottaa ja uutisoida testivaiheesta Kuurojen Liiton verkkosivujen Yhdistyshuoneessa. Haluamme kertoa, miten yhdistykset kokevat nämä mallipohjat ja yhdistyksillä tulee olemaan myös mahdollisuus niiden kommentointiin. Tämä kaikki tieto on todella arvokasta ja tärkeää, koska sitä kautta liitto saa tietoa siitä, millaisilla asioilla liitto voi tukea yhdistyksen vahvistumista. Mutta jos yhdistys kokee, etteivät mallipohjat sovellu yhdistykselle, niin sitten räätälöidään yhdistyksen toiveiden mukaan sopiva paketti. Oleellista on, että paketti noudattaa yhdistysohjelman tavoitteita, mutta se saa olla yhdistyksen näköinen kokonaisuus.

Koko Kuurojen Liitto aluetyöntekijöistä hallitukseen on sitoutunut toteuttamaan yhdistysohjelmaa.

Varsinaisen yhdistysohjelman käyttöönotto tapahtuu neuvottelupäivillä. Siitä lähtien järjestetään yhdistysohjelman tiimoilta erilaisia tilaisuuksia, kuten aluefoorumeja ja yhdistyskäyntejä. Koko Kuurojen Liitto aluetyöntekijöistä hallitukseen on sitoutunut toteuttamaan yhdistysohjelmaa. Muutokset eivät tapahdu välttämättä nopeasti, mutta pitkäjänteisellä työllä saavutamme tuloksia. Tämä yhdistysohjelma on meidän kaikkien yhteinen tavoite. Se toimii työntekijöiden, yhdistysten ja hallituksen yhteisenä tienviittana kohti tavoitetta, jossa yhteisömme ja yhdistyksemme ovat hyvinvoivia ja uudistuneita. Tähän pystymme hyvällä yhteistyöllä!

Hyödyllisiä linkkejä

Kommentit (0)