Neuvonta syrjintätapauksissa

Suomen perustuslain mukaan ”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, - - - vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” (6 § Yhdenvertaisuus) Tähän perustuu Kuurojen Liiton syrjinnänvastainen työ.
Hyödyllisiä linkkejä
Ladattavat tiedostot

Liiton toiminnassa keskeistä on seurata erityisesti tapauksia, joissa henkilö on joutunut syrjityksi viittomakielisyytensä tai kuuroutensa vuoksi. Kuurojen Liitto kerää syrjintäkokemuksia verkkolomakkeella edunvalvontatyötä varten. Näiden elävän elämän esimerkkien avulla voidaan osoittaa viranomasille ja päättäjille, millaisia tilanteita viittomakieliset arjessaan kohtaavat. Syrjintäkokemuksia käytetään esimerkkeinä aina nimettömänä ja esimerkinomaisesti.

Jos olet kohdannut syrjintää ja tarvitset neuvoja tai apua, voit ottaa yhteyttä Kuurojen Liiton asiantuntijoihin. He neuvovat, mihin sinun kannattaa ottaa seuraavaksi yhteyttä. Tällä hetkellä liitto ei kuitenkaan voi tarjota asianajopalvelua esimerkiksi oikeudenkäynteihin.

Linkki syrjintälomakkeeseen löytyy tältä sivulta.

Lisätietoa syrjinnästä ja yhdenvertaisuudesta löydät Sisäministeriön Yhdenvertaisuus-sivustolta. Linkki löytyy tältä sivulta. 

Tämä artikkeli esiintyy osana seuraavia sivuja