Nuorisotyö

Nuorisotyö nostaa julkiseen keskusteluun viittomakielisten nuorten elämässä tärkeitä asioita. Nuorisotyön järjestämät leirit ja tapahtuvat ovat viittomakielisille lapsille ja nuorille tärkeitä kohtaamispaikkoja.
Hyödyllisiä linkkejä

Katso täältä kesän 2018 leiritunnelmia!

Kuurojen Liiton nuorisotyö järjestää lapsille ja nuorille vuosittain useita leirejä ja tapahtumia (mm. nuorisopäivät ja LYX-päivät). Viittomakieliset lapset asuvat useina kaukana toisistaan, ja leireillä heillä on mahdollisuus kohdata samanikäisiä kavereita, joilla on sama kieli ja kulttuuri. Leiritoiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoa ja kehittää heidän viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan. Vertaistuen merkitys leiritoiminnassa on erittäin tärkeä. Tärkeää on myös hauska yhdessäolo ja uusien kavereiden löytyminen!

Nuorisotyö järjestää lapsille, junioreille ja nuorille myös kansainvälisiä leirejä ja tapahtumia sekä aikuisia vetäjiä suomalaisten osallistujien tueksi kansainvälisille leireille.

Nuorisotyön kohderyhmänä ovat kaikki 7-30 vuotiaat kuurot ja viittomakieliset.

Tämä artikkeli esiintyy osana seuraavia sivuja