Viittomakielinen vapaaehtoistoiminta (Viva)

Viittomakielisen vapaaehtoistoiminnan (Viva) kautta pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja tukemaan asiakkaiden osallistumista yhteiskuntaan. Vivan tukihenkilöinä toimivat tavalliset, viittomakielentaitoiset ihmiset, jotka ovat saaneet koulutusta vapaaehtoistoimintaan.
Hyödyllisiä linkkejä

Viittomakielinen vapaaehtoistoiminta on kuuroille, huonokuuloisille ja kuurosokeille tarkoitettu palvelumuoto. Sen tavoitteena on luoda viittomakielisille asiakkaille mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja vahvistaa sitä kautta asiakkaiden yhteisöllisyyden tunnetta.

Viva on ammatillisesti ohjattua ja perustuu ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteistyöhön. Viva järjestää koulutusta ja ryhmänohjausta, koordinoi tukihenkilötoiminnan verkostoa ja konsultoi viittomakielisen vertaistuen kehittämisessä. Viva toimii pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja Tampereella, mutta myös muualla Suomessa. Kuurojen Liiton kumppaneina toiminnassa ovat Kuurojen Palvelusäätiö, Suomen Kuurosokeat ry, ASPA-säätiö ja seurakuntien kuurojentyö.

Kuurojen Liiton organisaatiossa viittomakielinen vapaaehtoistoiminta sijoittuu Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen prosessiin.

Jos olet kiinnostunut toimimaan tukihenkilönä, muuna vapaaehtoistoimijana tai tarvitset tukihenkilöä, ota yhteyttä VIVAn koordinaattoriin. Yhteystiedot löytyvät oheisesta linkistä.

Tämä artikkeli esiintyy osana seuraavia sivuja