Joulukampanja 2019

"VIITTOMAKIELISYYS ON LUONNOLLINEN JA EROTTAMATON OSA ELÄMÄÄMME!"

Meistä ei näy se päällepäin – se, että minä, mieheni, sekä lapsemme, olemme kaikki kuuroja. Myös tämä ihana kaunis vauvamme on todettu kuuroksi. Kun olemme yhdessä, kaikki on hyvin; Olemme viittomakielinen perhe.

Kuulon varaan rakennettu yhteiskunta tuo kuitenkin haasteita elämäämme. Viittomakieltä ei arvosteta, eikä sitä nähdä oikeana kielenä. Viranomaiset jopa ohjaavat lapseni mieluummin puheterapiaan, kuin että tarjoaisivat mahdollisuuksia omaksua ja käyttää omaa äidinkieltään!

VIITTOMAKIELI KOHTAA EDELLEEN NEGATIIVISIA ASENTEITA

Vielä 1970 –luvulle asti kuurojen kouluissa lapsia kiellettiin käyttämästä viittomakieltä. Jos lapsi viittoi oppitunnilla, opettaja löi häntä karttakepillä sormille! Näistä ajoista ollaan menty hyvin paljon eteenpäin – vai onko?

Asenteet ja vanhat uskomukset muuttuvat hitaasti. Vielä tänäkin päivänä on tahoja, jotka kyseenalaistavat viittomakielen aseman kuurojen identiteettiä tukevana luonnollisena kielenä ja tärkeänä kielellisen itseilmaisun kehittäjänä, varsinkin lasten kohdalla. Usein törmää käsitykseen, että viittomakieli haittaisi puhutun kielen oppimista ja siksi kuuron lapsen vanhempia jopa ohjeistetaan olemaan käyttämättä viittomakieltä lapsensa kanssa.

Kuva: Teppo Laiho. "Artikulaatio-opetusta Turun kuurojenkoulussa 1940-luvulla." 
Copyright (Työväenmuseo Werstas, Kuurojen museon kokoelma) 

VIITTOMAKIELI TUKEE NORMAALIA KIELENKEHITYSTÄ JA OPPIMISTA

Todellisuudessa lapsuudessa omaksuttu vahva äidinkielen osaaminen luo viittomakielisellekin vahvan valmiuden oppia niin muita kieliä kuin kaikkea mitä opittavissa on.

Jos kuuro lapsi joutuu tukeutumaan vain puhuttuun kieleen, jonka omaksuminen voi kuulohaasteiden takia olla todella vaikeaa, on hän vaarassa joutua kielelliseksi väliinputoajaksi ja painimaan todellisten oppimisvaikeuksien kanssa.

PALVELUITA JA OIKEUKSIEN VALVONTAA

Kuurojen Liitto puolustaa kuurojen lasten ja viittomakielisten perheiden oikeutta saada tarvitsemaansa tukea vahvalle kielenkehitykselle. Oikeuksien valvontaa tehdään sekä vaikuttamalla ja neuvottelemalla päättäjätasolla, että yksittäisten perheiden kanssa. Järjestämme mm. viittomakielen opetusta, sopeutumisvalmennuksia ja vertaistukea tarjoavia leirejä. 

Työmme tarvitsee tukijoita! Ole mukana mahdollistamassa yhdenvertaista kohtelua heille, joille eläminen kuulon ja puheen varaan rakennetussa maailmassa on jokapäiväinen haaste. 

PIENIMMÄTKIN TARVITSEVAT REILUN MAHDOLLISUUDEN!

 

 

 

 

 

 

 

TUE TOIMINTAAMME VIITTOMAKIELEN HYVÄKSI — LAHJOITA

JOULUTERVEHDYS

Kuurojen Liitto toivottaa kaikille hyvää ja rauhallista joulua!

Unelmoidaan paremmasta maailmasta ja tehdään töitä sen toteutumiseksi.