Kuurot kehitysmaissa

KUUROJEN LIITTO TEKEE KEHITYSYHTEISTYÖTÄ KOLMELLA MANTEREELLA

MAISSA, JOISSA KUUROJEN KOHTAAMAT VAIKEUDET OVAT HYVIN TODELLISIA.

KAAKKOIS-AASIA: KAMBODZHA

Kuuro lapsi syntyy useimmiten köyhyyteen, kuuleville vanhemmille, jotka eivät tiedä viittomakielestä mitään. Vanhemmat eivät osaa keskustella lapsensa kanssa, ja lapsi jää usein täysin ilman kieltä.

Kasvaen yksinkertaisten eleiden varassa, kuurot lapset elävät eristyksissä ja ulkopuolisina jopa omissa perheissään, joissa vanhemmat usein häpeävät ja piilottelevat lastaan ulkomaailmalta. Valitettavan usein lähiyhteisö kohtelee kuuroja kaltoin ja hyväksikäyttö on yleistä.

AFRIKKA: MALAWI JA UGANDA

Monet vanhemmat eivät usko kuuron lapsensa mahdollisuuksiin, eivätkä siksi lähetä häntä kouluun. Se pieni osa, joka pääsee kouluun, viedään yleensä lähikouluun, jossa ei saa opetusta viittomakielellä. Siksi kieletön kuuro ei opi koulussa lähes mitään.

Kuurojen kouluja on hyvin vähän ja vain harvoissa niistä saa opetusta viittomakielellä. Kuurojen kouluissa lapset kuitenkin tapaavat – usein ensimmäistä kertaa elämässään - muita kuuroja ja ymmärtävät mahdollisuuden kommunikoida viittomakielellä.

ETELÄ-EUROOPPA: ALBANIA JA KOSOVO

Suurella osalla kuuroista jää koulu oppimisvaikeuksien takia kesken ja usein koulunsa päättäneetkin kuurot ovat luku- ja kirjoitustaidottomia. Koska perusopetus on ollut huonoa, eikä maassa ole viittomakielen tulkkauspalveluja, ei kuuroilla nuorilla ole mahdollisuuksia jatkaa opintojaan.

Kielettömänä ja kirjoitustaidottomana on hyvin vaikea elättää itseään ja siksi kuurot ovat hyvin riippuvaisia perheistään tai sukulaisistaan. Köyhyys ja syrjäytyminen on hyvin yleistä.

KUUROJEN KOKEMAT ONGELMAT JA VÄÄRYYDET OVAT HYVIN SAMANLAISIA KAIKISSA KEHITYSMAISSA

KUUROJEN LIITTO TEKEE PITKÄJÄNTEISTÄ TYÖTÄ MUUTOKSEN ETEEN

Se, miten Kuurojen Liitto auttaa kuuroja kehitysmaissa, on paljon enemmän kuin esimerkiksi ruoka-apu, jonka tuoma helpotus on vain hetkellistä. Tukemme keskittyy paikallisen viittomakielen vahvistamiseen ja kuurojen järjestötoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen:

Vahvistuva viittomakieli mahdollistaa kuurojen tiedonsaannin, jolloin kuuroilla on paremmat mahdollisuudet kouluttautua, työllistyä ja huolehtia itsestään sekä perheistään. Järjestötoiminnan avulla pystytään paremmin ajamaan läpi kuurojen oikeuksia ja asemaa parantavia muutoksia yhteiskunnissa, joissa kuurojen eriarvoisuus kuuleviin verrattuna on huomattavan suurta. 

MUUTOS ON MAHDOLLISTA!

Työmme kautta kuurot ja heidän perheenjäsenensä ovat saaneet viittomakielen opetusta, tulkkeja on koulutettu ja kuurot ovat saaneet ammatillista koulutusta. Olemme myös saaneet aikaan lakimuutoksia, ja kuurot ovat tulleet osaksi omakielistä yhteisöä, laajempaa yhteiskuntaa ja päätöksentekoa. 

Lahjoittamalla tähän kampanjaan olet mukana tukemassa uraauurtavaa työtä kuurojen olosuhteiden muuttamiseksi ympäri maailmaa!

LAHJOITA — Anna kehitysmaiden kuuroille mahdollisuus

NÄYTÄ TUKESI!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Missä muodossa apu menee perille kohdemaahan?

Apua ei koskaan välitetä rahana tai materiaalina, vaan työnä: Autamme ja neuvomme kohdemaan kuurojen yhteisöjä järjestäytymään, sekä ajamaan ja puolustamaan oikeuksiaan.

Viittomakielityössä viittomakieltä kerätään, tallennetaan ja tutkitaan, sekä tuotetaan viittomakielistä aineistoa ja opetusmateriaalia. Viittomakieltä ja kuurotietoisuutta opetetaan kuuroille ja heidän perheilleen, koulutetaan tulkkeja sekä kehitetään kuurojen lasten perusopetusta.

Ovatko kohdemaan paikalliset tahot mukana avustustyössä?

Kyllä, yhteistyötä tehdään kohdemaan paikallisten kuurojen yhteisöjen kanssa. Autamme heitä järjestäytymään liitoiksi ja ajamaan oikeuksiaan.

Kehitysyhteistyössä erityisen tärkeää on edunvalvonnan ja koulutuksen edistäminen. Edunvalvonnalla pyritään vaikuttamaan viranomaisiin ja suuren yleisön asenteisiin. Sillä pyritään parantamaan myös kuurojen työllistymismahdollisuuksia.

Paikallisen viittomakielen kehittäminen ja opettaminen on myös tärkeä painopiste.

Eikö viittomakieli olekaan kansainvälistä?

Ei ole. Maailmassa on satoja eri viittomakieliä. Joka maassa on oma viittomakielensä, ja niissäkin esiintyy paikallisia murteita.  Ne ovat syntyneet spontaanisti kuurojen keskuudessa luontaisesta tarpeesta vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa.

Viittomakielillä on oma, puhutuista kielistä poikkeava kielioppi. Käsien liikkeiden lisäksi myös ilmeet, suun ja vartalon liikkeet ovat viittomakielisen ilmaisun kieliopillisia ja merkityksiä erottelevia osia.