Viittomakieliset lasten kesäleirit

SUPERVOIMANI ON VIITTOMAKIELI

Auringonpaiste ja kirkas taivas ei aina riitä mielen piristykseksi. Kuurolle lapselle arki-illan pihaleikeistä ulos sulkeminen voi tuntua kovin harmaalta. Kun muiden lasten kanssa ei ole yhteistä kieltä voi kokemus ulkopuolisuudesta ja sivullisena olosta synkentää mieltä.

Kuurojen Liitto järjestää viittomakielisille lapsille leirejä, joissa he voivat kokea yhteenkuuluvuutta muiden lasten kanssa. Leireillä kuulon puuttuminen menettää merkityksensä. Yhteisellä kielellä on suuri vaikutus - aivan kuin siitä saisi supervoimat!

Tällä kampanjalla keräämme varoja viittomakielisen kesäleiritoiminnan tukemiseen. 

EN HALUA OLLA YKSIN

Kuuron lapsen kokemus väliinputoamisesta ja erilaisuudesta kuulevien lasten ympärillä on hyvin yleistä. Kun mahdollinen kaveriporukka ei osaa viittomakieltä, ei ystävyyssuhteiden rakentaminen tulkin välitykselläkään tunnu luontevalta.

Vahvoiksi ja rohkeiksi kasvamiseen tarvitaan kokemusta yhteenkuuluvuudesta – tiedosta, että on olemassa yhteisö, johon minä kuulun ja jossa olen aivan kuin muut. Ryhmä, jossa erilaisuuteni onkin normaali.

Kuurojen Liitto järjestää kuuroille lapsille ja nuorille leirien ja tapahtumien muodossa tärkeitä mahdollisuuksia tavata toisiaan. Koettu yhteys, jaetut kokemukset ja parantavat naurut vahvistavat heidän identiteettinsä rakentumista ja oman arvonsa tuntemista.

VIITTOMAKIELISELLÄ LASTENLEIRILLÄ ON SUURI MERKITYS

Kuurolle lapselle tilaisuus olla muiden samankielisten lasten kanssa on arvokas. Leirillä lapset voivat leikkiä keskenään ja keskustella viittomakielellä ilman huolta. Ponnistelut ymmärtää toisia ja tulla ymmärretyksi muuttuukin yhteisymmärrykseksi. Yhteisellä kielellä jaetut kokemukset ja hauskanpito uusien ystävien kanssa antaa kuurolle lapselle voimia jaksaa kuulevien maailman arjen haasteissa.

Viittomakieliset leirit ovat lapsille kesän kohokohta. Leirit koetaan omaa identiteettiä vahvistaviksi ja niissä saadaan kallisarvoisia ystäviä, joita ei välttämättä pääse tapaamaan kuin muutaman kerran vuodessa. Se tekee leireistä sitäkin erityisempiä. Tue toimintaamme ja anna kuurolle lapselle lahjaksi iloinen leirikokemus!

TUE VIITTOMAKIELISTÄ LEIRITOIMINTAA

NÄYTÄ TUKESI!