Viittomakielityötä Malawissa

Ilman viittomakieltä jään oman onneni nojaan!

Naomie on 8-vuotias tyttö Malawin Blantyressä. Hän on myös kuuro, eikä ole siksi voinut oppia kuulevan perheensä käyttämää kieltä. Kukaan hänen perheessään ei osaa viittoa.

Naomien perhe ei ole varakas, joten hän käy valtion ylläpitämää koulua, jossa opetetaan vain puhumalla.

Lapsen, joka ei ole koskaan oppinut puhuttua kieltä, on mahdoton ymmärtää tai oppia mitään pelkistä suunliikkeistä. 

Voisitko sinä oppia vain yrittämällä lukea huulilta?

19 miljoonan asukkaan Malawissa on noin 23 000 Naomien kaltaista kuuroa lasta. Vain murto-osa heistä pääsee kouluun, jossa heitä opetettaisiin viittomakielellä. 

Ilman viittomakieltä kuuroille lapsille tarjottu kouluopetus ei voi millään johtaa todelliseen oppimiseen. Tämänkaltaisen opetuksen suurena riskinä on, että kuurot oppilaat jäävät täysin kielettömäksi — jopa aikuisikään.

Vain viittomakielen oppiminen ja koulunkäynti viittomakielellä antaa kuurolle lapselle edellytykset itsenäiseen elämään ja yhteiskuntaan osallistumiseen!

Kuurojen Liitto tekee Malawissa elintärkeää viittomakielityötä

Työn kautta Malawin kuurojen yhteisöllä on edellytykset laatia viittomakielistä opetusmateriaalia, kehittää omaa tulkkausjärjestelmäänsä ja pyrkiä viittomakielen aseman tunnustamiseen laissa. Tavoitteenamme on myös, että viittomakieli lisättäisiin osaksi Malawin koulujärjestelmän opetussuunnitelmaa. 

Viittomakielityön neuvonantajana kentällä toimii viittomakielinen Jarkko Keränen, jonka asiantuntemuksella on suuri merkitys työssä Malawilaisen viitomakielen vahvistumiseksi.

Koulunkäynti viittomakielellä on kuurolle lapselle oppimisen edellytys!

Mountain View on yksi Malawin kuudesta kuurojen koulusta. Siellä on tällä hetkellä noin 170 kuuroa oppilasta. On huikea ero nähdä kuuroja lapsia sellaisessa opetuksessa, josta he itse voivat ymmärtää, ja johon he pystyvät täysin osallistumaan.

Valtaosa Malawin kuuroista lapsista ei kuitenkaan pääse viittomakieliseen kouluun. Malawin koulujärjestelmä ei tunnista viittomakielen tärkeyttä kuurojen lasten opetuksessa, eikä viittomakieltä ole siksi mukana valtion opetussuunnitelmassa. 

Kuurojen Liiton työ Malawissa pyrkii viittomakielen aseman vahvistamiseen, jotta kuuroilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautumiseen ja yhteiskuntaan osallistumiseen.

Tarvitsemme tukeasi!

Lahjoittamalla annat Naomien kaltaisille Malawin kuuroille lapsille parhaan mahdollisuuden menestykseen ja itsenäisyyteen.
Kiitos tuestasi!

Elämä ilman kommunikointikieltä?

Malawin 81 000 kuurosta valtaosa elää maaseudun köyhyydessä, jossa ei tunneta viittomakieltä. Tällaiset kuurot jäävät useimmiten kielettömiksi, koska he eivät voi oppia puhuttua kieltä. 

Jos lapsella ei ole omaa kieltä, se vaikuttaa hänen älylliseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseensä. Hänen mahdollisuutensa ymmärtää ympäröivää maailmaa on hyvin heikko ja aikuisena hänellä voi olla vaikeuksia suoriutua arkipäivän toimista itsenäisesti. 

Kuurojen Liitto tukee Malawin kuurojen liiton, MANADin, toimintaa, jossa kuuroja etsitään maaseudulta ja tuodaan osaksi kuurojen kasvavaa yhteisöä. Näin he saavat mahdollisuuden oppia viittomakielen, saada lisää koulutusta ja jopa työpaikan.

TEE LAHJOITUS KEHITYSMAIDEN KUUROJEN HYVÄKSI

Näytä tukesi!

 

 

 

 

 

 

 

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Eikö viittomakieli olekaan kansainvälistä?

Ei ole. Maailmassa on satoja eri viittomakieliä. Joka maassa on oma viittomakielensä, ja niissäkin esiintyy paikallisia murteita.  Ne ovat syntyneet spontaanisti kuurojen keskuudessa luontaisesta tarpeesta vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa.

Viittomakielillä on oma, puhutuista kielistä poikkeava kielioppi. Käsien liikkeiden lisäksi myös ilmeet, suun ja vartalon liikkeet ovat viittomakielisen ilmaisun kieliopillisia osia.

Ovatko kohdemaan paikalliset tahot mukana avustustyössä?

Kyllä, yhteistyötä tehdään kohdemaan paikallisten kuurojen yhteisöjen kanssa. Autamme heitä järjestäytymään liitoiksi ja ajamaan oikeuksiaan.

Kehitysyhteistyössä erityisen tärkeää on edunvalvonnan ja koulutuksen edistäminen. Edunvalvonnalla pyritään vaikuttamaan viranomaisiin ja suuren yleisön asenteisiin. Sillä pyritään parantamaan myös kuurojen työllistymismahdollisuuksia.

Paikallisen viittomakielen kehittäminen ja opettaminen on myös tärkeä painopiste.

Missä muodossa apu menee perille kohdemaahan?

Apua ei koskaan välitetä rahana tai materiaalina, vaan työnä: Autamme ja neuvomme kohdemaan kuurojen yhteisöjä järjestäytymään, sekä ajamaan ja puolustamaan oikeuksiaan.

Viittomakielityössä viittomakieltä kerätään, tallennetaan ja tutkitaan, sekä tuotetaan viittomakielistä aineistoa ja opetusmateriaalia. Viittomakieltä ja kuurotietoisuutta opetetaan sekä kuuroille että heidän perheilleen, koulutetaan tulkkeja sekä kehitetään kuurojen lasten perusopetusta.