Kulttuuripäivien säännöt

  • Kulttuuripäivien logo

Kuurojen 30. valtakunnallisten kulttuuripäivien säännöt

Ladattavat tiedostot

Täältä löydät kulttuuripäivien kilpailuesitysten, taide- ja kädentaitotöiden sekä henkilökohtaisen ja yhdistysten joukkuetietokilpailun säännöt.

KILPAILUESITYSTEN SÄÄNNÖT

1. OSALLISTUMINEN
2. OSALLISTUMISMAKSUT
3. KILPAILUSARJAT
4. LAVAESITYSTEN LAJIT JA SÄÄNNÖT
5. ESITYSTEN VUOROJÄRJESTYS
6. NÄYTTÄMÖ JA LAVASTEET
7. TUOMARIEN ARVIOINNIT JA YLEISÖÄÄNESTYS
8. TULOKSET JA PALKINTOJENJAKO

1. OSALLISTUMINEN

Äidinkieleltään tai ensikieleltään viittomakielinen kilpailija tai ryhmä voi osallistua kilpailuesitykseen koulun-, yhdistyksen-, kerhon edustajana tai sitoutumattomana. Sitoutumattomana ilmoittautuminen tarkoittaa, että kilpailija ei edusta mitään koulua, yhdistystä tai kerhoa. Kilpailija voi ilmoittautua kolmella esityksellä kuhunkin esityslajiin (kts. 3. lavaesitysten lajit ja säännöt).

Ilmoittautuminen tapahtuu kulttuuripäivien verkkosivun kautta: www.kuurojenliitto.fi/kulttuuripaivat-2018

Esityksen nimi ja kesto minuutteina on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä, toivomme myös esityksestä lyhyen selostuksen tulkkausta varten. Kilpailijat voivat ilmoittaa oman toivomuksen esitysajasta ilmoittautumislomakkeella (esim. aamupäivällä, lounaan jälkeen tai iltapäivällä).

2. OSALLISTUMISMAKSUT

Osallistujien tulee maksaa osallistumismaksut alla olevien ohjeiden mukaan. Kerran maksettuaan osallistumismaksun saa osallistua yhdellä tai useammalla esityksillä yhden koulun, yhdistyksen tai kerhon edustajana tai sitoutumattomana. Huom! Kilpailijat pääsevät maksutta mukaan kulttuuripäivien tapahtumaviikonloppuun, Hämeenlinnan Verkatehtaalla 26.-27.5.2017.

Osallistumismaksut maksetaan Kuurojen Liiton tilille viimeistään 4.5.2018.

Lapsi ja nuori (alle 18v.)                           10 €
Aikuinen (yli 18v.)                                    15 €
Koululaisryhmä (alle 18v. väh. 2 hlöä)     30 €

Saaja:                                             Kuurojen Liitto ry
Tilinumero (IBAN):                      FI75 5780 0720 1688 76
BIC/SWIFT –koodi:                     OKOYFIHH
Viesti:                                             KULTTUURIPÄIVÄT 2018

                                                   
     (Viesti pakollinen, jotta rahat ohjautuvat oikeaan paikkaan)

3. KILPAILUSARJAT

Kilpailusarjoja on kaksi, jotka jaetaan seuraavasti ikäryhmien mukaan:

Lasten ja nuorten sarja (alle 18-vuotiaat)

Aikuisten sarja (yli 18-vuotiaat)

Huom! Jos ryhmäesityksessä on yksi tai useampi yli 18-vuotias esiintyjä yhdessä lasten ja nuorten kanssa, esitys kuuluu aikuisten sarjaan. Yli 18-vuotias esiintyjä yhdessä lasten ja nuorten kanssa esityksessä on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.

4. LAVAESITYSTEN LAJIT JA SÄÄNNÖT

Lavaesityksellä tarkoitetaan vapaamuotoista taiteellista esitystä näyttämöllä; kilpailija voi esimerkiksi viittoa, tanssia tai näytellä. Lajeja on kahdenlaisia: sooloesitykset ja ryhmäesitykset.

Sooloesitykset
Sooloesitys on vain yhden henkilön esitys, yksilöesitys. Esityksen aihe ja muoto on vapaa. Esityksen aiheen nimi ja taiteenmuoto on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä. Sooloesityksen kesto on enintään 10 minuuttia.  Esityksen kestoaika on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.

Ryhmäesitykset
Ryhmäesityksessä on vähintään kaksi henkilöä. Esityksen aihe ja muoto on vapaa. Esityksen aiheen nimi, esitystyyli ja ohjaajan nimi on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä. Ryhmäesityksen kesto on enintään 20 minuuttia.  Esityksen kestoaika on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.

Huom! Yksittäinen henkilö voi osallistua yhteen tai molempiin lajeihin (soolo- tai ryhmäesityksiin) sitoutumattomana tai eri koulun, yhdistyksen tai kerhon edustajana.
Esiintyjä voi osallistua esimerkiksi kahteen sooloesitykseen sitoutumattomana sekä yhteen ryhmäesitykseen jonkun yhdistyksen edustajana. Mutta enintään 3 esitykseen samassa lajissa.

5. ESITYSTEN VUOROJÄRJESTYS

Esitysten vuorojärjestys julkaistaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Vuorojärjestyksen valmistuttua jokainen kilpailija ja ryhmä sitoutuu esiintymään omalla vuorollaan.

Kilpailujen vuorojärjestyksistä ja niiden toimivuudesta vastaa kilpailujohtaja. Kilpailujohtaja toimii yhteistyössä tuomareiden, näyttämöhenkilökunnan ja juontajien kanssa. Jos esiintyjä myöhästyy esitysvuorostaan, kilpailujohtaja ohjaa hänet viimeiseen vuoroon ja tiedottaa asiasta edellä mainituille henkilöille.

Huom! Tuomareilla on oikeus keskeyttää esitys, mikäli se katsotaan hyvien tapojen vastaiseksi tai jos se huomattavasti ylittää ilmoitetun esitysajan. He ilmoittavat asiasta kilpailijalle ja kilpailujohtajalle.

6. NÄYTTÄMÖ JA LAVASTEET

Kaikki kilpailuesitykset pidetään Hämeenlinnan Verkatehtaan Vanaja-salissa, kuvia näyttämöstä löytyy osoitteesta: www.verkatehdas.fi/tekniikka/vanaja-sali

Kilpailijoiden tulee huolehtia esityksiinsä liittyvistä lavasteista ja esitysvaatteista itse. Kilpailupaikalta ei saa ottaa ja lainata tarvikkeita ilman henkilöstön lupaa.

Ilmoittautumislomakkeessa on eri valaistusvaihtoehtoja, joista tulee valita yksi vaihtoehto. Erikoistehosteiden käytöstä esimerkiksi savukoneen käytöstä näyttämöllä voidaan sopia erikseen kulttuurituottajan kanssa.

Kuva-, video- ja musiikimateriaalien käytöstä esityksen aikana on sovittava ajoissa kulttuurituottajan kanssa. Esitykseen liittyvät tekijäoikeusasiat on varmistettava etukäteen, mikäli esitys pohjautuu kirjoitettuun tekstiin (käsikirjoitus, laulun sanoitus, runo ym.) tai jos esityksen taustalla on musiikkia. Tekijänoikeusjärjestöille maksettavat korvaukset ovat yleensä hyvin pieniä, joten siihen ei yhdistyksen talous kaadu. Kilpailijan kannattaa myös varmistaa, että hänellä on lupa esiintyä yhdistyksen tai kerhon nimissä. Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä!

Kilpailija on velvollinen ilmoittamaan esityksensä tekijänoikeuksista kulttuurituottajalle. Lisätietoja löytyy alhaalla olevista tekijänoikeusjärjestöistä:
TEOSTO (www.teosto.fi)                  Säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusyhdistys.
KOPIOSTO (www.kopiosto.fi)          Tekijöiden, esittäjien ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö.  
GRAMEX (www.gramex.fi)             Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys.  
KUVASTO (www.kuvasto.fi)            Visuaalisen alan taitelijoiden tekijän-oikeusyhdistys.  
TUOTOS (www.tuotos.fi)                 AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys.

7. TUOMARIEN ARVIOINNIT JA YLEISÖÄÄNESTYS

Kuurojen Liiton kulttuurituotanto nimeää tuomariston soolo- ja ryhmäesitysten arviointiin. Tuomaristossa on kolme tuomaria. Tuomaristo arvioi ja valitsee sekä lasten/nuorten että aikuisten sarjojen parhaat esitykset.

Esityksiä arvioidaan näytelmän kokonaisuutena huomioiden esiintyjän/esiintyjien suoritus sekä puvustus, lavastus ja valaistus.

Tuomariston arvioinnin lisäksi on ”yleisön suosikki” -äänestys, jota toteutetaan kulttuuripäivien lopussa. Yksi esitys molemmista sarjoista palkitaan yleisön suosikkina.

8. ESITYSTEN TULOKSET JA PALKINTOJENJAKO

Tuomaristo julkaisee valintansa parhaista esityksistä kulttuuripäivien palkintojenjaossa, tulokset näkyvät myös Kuurojen Liiton www-sivuilla ja Kuurojen lehdessä.

Molempien sarjojen parhaiden sooloesitysten ja ryhmäesitysten palkintona on stipendi, palkinnot jaetaan palkintojenjaossa sunnuntaina iltapäivällä 27.5.2018. Kaikkien kilpailijoiden toivotaan olevan paikalla palkintojenjakoon asti, ja kaikille kilpailijoille jaetaan diplomi osallistumisestaan paikan päällä ja postitse.

TAIDE- JA KÄDENTAITOTÖIDEN SÄÄNNÖT

1. OSALLISTUMINEN
2. OSALLISTUMISMAKSUT
3. KILPAILUSARJAT
4. TAIDELAJIT JA SÄÄNNÖT
5. TAIDETEOSTEN TOIMITTAMINEN
6. TAIDETEOSTEN ARVIOINNIT 
7. TULOKSET JA PALKINTOJENJAKO

1. OSALLISTUMINEN

Äidinkieleltään tai ensikieleltään viittomakielinen kilpailija voi osallistua sarjoihin koulun, yhdistyksen tai kerhon edustajana tai sitoutumattomana. Sitoutumattomana ilmoittautuminen tarkoittaa, että kilpailija ei edusta mitään koulua, yhdistystä tai kerhoa.

Ilmoittautuminen tapahtuu kulttuuripäivien verkkosivun kautta: www.kuurojenliitto.fi/kulttuuripaivat-2018

Muista täyttää ilmoittautumislomakkeet huolellisesti. Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumislomakkeisiin liittyen, ota yhteyttä Kuurojen Liiton kulttuurituottajaan. Kilpailuihin osallistuminen on henkilökohtaista. Kilpailija ei saa toimittaa kilpailuihin kopioituja tai toisen henkilön tekemiä töitä omalla nimellään. Jos näin tapahtuu, kilpailijan osallistuminen hylätään.

2. OSALLISTUMISMAKSUT

Osallistujien tulee maksaa osallistumismaksut alla olevien ohjeiden mukaan. Kerran maksettuaan osallistumismaksun saa osallistua yhdellä tai useammalla taideteoksilla yhden koulun, yhdistyksen tai kerhon edustajana tai sitoutumattomana. Huom! Kilpailijat pääsevät maksutta mukaan kulttuuripäivien tapahtumaviikonloppuun, Hämeenlinnan Verkatehtaalla 26.-27.5.2017.

Osallistumismaksut maksetaan Kuurojen Liiton tilille viimeistään 4.5.2018.
Lapsi ja nuori (alle 18v.)                           10 €
Aikuinen (yli 18v.)                                    15 €
Koululaisryhmä (alle 18v.)                        30 €

Saaja:                                    Kuurojen Liitto ry
Tilinumero (IBAN):             FI75 5780 0720 1688 76
BIC/SWIFT –koodi:            OKOYFIHH
Viesti:                                    KULTTUURIPÄIVÄT 2018
                                               (Viesti pakollinen, jotta rahat ohjautuvat oikeaan paikkaan)

3. KILPAILUSARJAT

Taide- ja kädentaitotyökilpailuihin osallistujat jaetaan kahteen sarjaan ikäryhmien mukaan. Lasten ja nuorten sarjassa on omat alasarjat tarkempien ikäryhmien mukaan. Molemmissa sarjoissa osallistujien tulee ilmoittautua joko yksilö- tai ryhmätyönä.

Lasten ja nuorten sarja (alle 18-vuotiaat) yksilö-/ryhmätyöt
a. Alle kouluikäiset
b. Ala-aste
c. Yläaste
d. Alle 18v. toisen asteen opiskelijat (lukio, ammattikoulu, kansanopisto)

Aikuisten sarja (yli 18-vuotiaat) yksilö-/ryhmätyöt

4. TAIDELAJIT JA SÄÄNNÖT

Taidelajeja on yhteensä neljä:
1) Kuvataide
2) Kädentaitotyöt
3) Valokuvaus
4) Digitaalinen taide

Osallistujat voivat ilmoittautua yhteen tai useampaan taidelajiin, enintään 3 taideteoksella per laji. Kaikkien taide- ja kädentaitotyölajien aihe on vapaa, käytä mielikuvitusta vapaasti!

Taide- ja kädentaitotöiden kilpailuihin voi osallistua yksilönä tai ryhmässä. Teos ei saa olla kahta vuotta vanhempi. Jos taide- tai kädentaitotyö on tehty ohjattuna esimerkiksi taideopetuksessa, työ tulee ilmoittaa ryhmätyöksi. Tällaisia ovat mm. koululaisten työt, jossa oppilaat ovat tehneet useita samaan ideaan pohjautuvia töitä.

KUVATAIDE-LAJIN SÄÄNNÖT

Kilpailija tai ryhmä voi osallistua yhteen tai kaikkiin seuraavista enintään 3 taideteoksilla. Taideteosten koko ja muoto on vapaa.

Maalaustaide                     Esim. akvarelli-, akryyli-, öljyväri- ja sekatekniikka.
Piirrostaide                        Esim. lyijykynä-, hiili-, tussi-, värikynä- ja sekatekniikka.
Sarjakuvat                         Esim. väri- tai mustavalkosarjakuvat.
Veistokset                          Esim. puu-, savi- ja kipsiveistokset.
Grafiikka                            Esim. monotypiat, etsaukset, akvatintat ja puupiirrokset.
Vapaa tekniikka                Esim. installaatiot. Materiaali ja toteutustapa vapaa, esim. metalli, tekstiili, puu, sekatekniikka.

KÄDENTAITOTYÖT-LAJIN SÄÄNNÖT

Kädentaitoteokset voivat olla perinteisiä tai moderneja. Tähän kilpailulajiin kuuluvat erilaiset käyttö- ja koriste-esineet, esimerkiksi metalli- ja puutyöt, virkkaus-, neule- ja ompelutyöt, erikoiskäsityöt ym. Kädentaitotöiden koko on vapaa. Kilpailija tai ryhmä voi osallistua kädentaitotöihin enintään 3 taideteoksilla.

VALOKUVAUS-LAJIN SÄÄNNÖT

Valokuvaukseen voi osallistua kinofilmi- tai digitaalikameralla otetuilla kuvilla. Kuvia ei saa manipuloida kuvankäsittelyohjelmalla (digitaalinen taide). Kuvien koko on vapaa. Kilpailija tai ryhmä voi osallistua yhteen tai kaikkiin seuraavista enintään 3 valokuvilla:

1) Mustavalkoiset- ja värikuvat
2) Yhtenäinen valokuvasarja (3-4 kuvaa)

Huom! Valokuvat tulee toimittaa itse paperille tulostettuna, suosittelemme valokuvapaperia!

DIGITAALINEN TAIDE-LAJIN SÄÄNNÖT

Digitaalinen taide on tietokoneella tehtyä taidetta valokuvapaperille tulostettuna. Se voi olla esimerkiksi valokuvan pohjalta tehty kuvamanipulaatio, alusta lähtien itse tehty grafiikka tai muu digitaalisesti tehty taideteos. Koko ja muoto on vapaa. Kilpailija tai ryhmä voi osallistua digitaaliseen taiteeseen enintään 3 kuvilla. Ilmoittautumisen yhteydessä täytyy ilmoittaa, mitä ohjelmaa tekijä on käyttänyt (esim. Adobe Photoshop, Autodesk Sketchbook).

Muista tarkistaa tekijänoikeussäännökset. Työn tulee olla alusta lähtien itse tehty. Muiden taiteilijoiden teosten kuvien käyttö ei ole sallittua.

Huom! Taideteos tulee toimittaa itse paperille tulostettuna, suosittelemme valokuvapaperia!

5. TAIDETEOSTEN TOIMITTAMINEN

Osallistujien tulee hoitaa taideteosten toimitus suoraan Hämeenlinnan Verkatehtaan taidegalleriaan (Paasikiventie 2, Hämeenlinna) aikaisintaan perjantaina 25.5.2018 klo 14:00 ja viimeistään 26.5.2018 klo 9:00. Verkatehtaan galleriassa osallistujilla vapaa valinta missä päin taideteos sijaitsee, Kuurojen Liiton kulttuurituotanto varaa pöytäpaikat valmiiksi jokaisille taideteoksille.

Huom! Koululaisryhmillä on mahdollisuus lähettää teokset ajoissa kulttuurituotantoon (Valkea Taloon), joka toimittaa teokset Verkatehtaan galleriaan. Muissa ongelmatilanteissa ota yhteyttä kulttuurituotantoon.

6. TAIDETEOSTEN ARVIOINNIT

Jokaisella kilpailulajilla on 2 arvostelutuomaria, jotka työskentelevät yhdessä. Arvostelutuomarien tehtävänä on arvostella työt. Jokaisella kilpailulajilla on omat arvosteluperusteensa. Myös kilpailulajien sääntöjen noudattaminen huomioidaan arvostelussa. Jokaisen kilpailulajin kohdalla arvostelutuomarien antamat pisteet lasketaan yhteen ja työt asetetaan pistemäärän mukaan paremmuusjärjestykseen. Jos kaksi työtä saa saman pistemäärän, arvostelutuomarit neuvottelevat asiasta ja ratkaisevat tuloksen.

7. TULOKSET JA PALKINTOJENJAKO

Kilpailujen tulokset ja voittaneiden taideteosten arvioinnit julkaistaan kulttuuripäivien palkintojenjaon yhteydessä, tulokset näkyvät Kuurojen Liiton www-sivulla ja Kuurojen Lehdessä.

Kaikkien sarjojen parhaiden taideteosten palkintona on stipendi, palkinnot jaetaan palkintojenjaossa sunnuntaina iltapäivällä 27.5.2018. Kaikkien kilpailijoiden toivotaan olevan paikalla palkintojenjakoon asti. Ja kaikille kilpailijoille jaetaan diplomi osallistumisestaan paikan päällä ja postitse.

HENKILÖKOHTAISEN JA YHDISTYSTEN JOUKKUETIETOKILPAILUN SÄÄNNÖT

1. YLEISOHJEET
2. OSALLISTUMINEN
3. OSALLISTUMISMAKSUT
4. SARJAT
5. TULOKSET JA PALKINTOJENJAKO

1. YLEISOHJEET

Tietokilpailuihin voivat osallistua sekä yksittäiset henkilöt että yhdistysten joukkueet. Joukkuetietokilpailu ja henkilökohtainen tietokilpailu järjestetään erillisinä kilpailuina.

2. OSALLISTUMINEN

Osallistumiset tapahtuvat vain yhdistysten kautta. Mikäli kilpailuun on ilmoittautunut vähintään kolme joukkuetta (joukkuetietokilpailu) tai kolme kilpailijaa (henkilökohtainen tietokilpailu), kilpailu voidaan toteuttaa. Ilmoittautuminen tapahtuu kulttuuripäivien verkkosivun kautta: www.kuurojenliitto.fi/kulttuuripaivat-2018

3. OSALLISTUMISMAKSUT

Osallistujien tulee maksaa osallistumismaksut alla olevien ohjeiden mukaan.

Osallistumismaksut maksetaan Kuurojen Liiton tilille viimeistään 4.5.2018.

Henkilökohtainen tietokilpailu (per osallistuja)                        15 €
Joukkuetietokilpailu (3 hlöä)                                                     45 €

Saaja:                                    Kuurojen Liitto ry
Tilinumero (IBAN):             FI75 5780 0720 1688 76
BIC/SWIFT –koodi:            OKOYFIHH
Viesti:                                    KULTTUURIPÄIVÄT 2018

                                               (Viesti pakollinen, jotta rahat ohjautuvat oikeaan paikkaan)

4. SARJAT

YHDISTYSTEN VÄLINEN JOUKKUETIETOKILPAILU
Osallistuvassa joukkueessa saa olla enintään kolme jäsentä. Kukin yhdistys voi osallistua yhdellä joukkueella. Yhdistyksen on ilmoitettava joukkueen kolmen jäsenen nimet ja sen lisäksi yhden varalla olevan henkilön nimi. Kilpailu käsittää 10 kysymystä sekä lisäkysymyksiä samoja pistemääriä saavuttaneita joukkueita varten.

Huom! Joukkueessa oleva kilpailija voi osallistua myös henkilökohtaiseen tietokilpailuun.

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU
Kilpailijan on ilmoitettava oman nimensä lisäksi myös yhdistyksen nimi. Kilpailu käsittää 10 kysymystä sekä lisäkysymyksiä samoja pistemääriä saavuttaneita kilpailijoita varten.

5. TULOKSET JA PALKINTOJENJAKO

Kilpailujen tulokset julkaistaan heti kilpailujen ratkaistuaan sekä kulttuuripäivien palkintojenjaon yhteydessä, tulokset näkyvät Kuurojen Liiton www-sivulla ja Kuurojen Lehdessä.

Molempien sarjojen palkintona on stipendi, palkinnot jaetaan palkintojenjaossa sunnuntaina iltapäivällä 27.5.2018. Kaikkien kilpailijoiden toivotaan olevan paikalla palkintojenjakoon asti. Ja kaikille kilpailijoille jaetaan diplomi osallistumisestaan paikan päällä ja postitse.

Sivu päivitetty 1.2.2018