Kuurosokeustyön perusteet

Koulutuksen sisältö pohjautuu yhteispohjoismaisiin kuurosokeusalan opintosuunnitelmiin. Opintojen koko laajuus on 13 opintoviikkoa. 1 ov vastaa 26 työtuntia opiskelijalle. 
Koulutus on monimuotoista opiskelua ja siihen sisältyy 12 lähiopetuspäivää, verkko-opiskelua ja annettujen ohjeiden mukaisesti itsenäistä opiskelua.
Kouluttajat tulevat eri asiantuntijaorganisaatioista kuten Suomen Kuurosokeat ry:stä.

Moduliaikataulu vuonna 2019:
Moduli 1.  29. - 31.1. Johdatus kuurosokeuteen ja aistien toimintaan (3 ov)
Moduli 2.  26. - 28.3. Sosiaalinen vuorovaikutus ja kommunikaatio (3 ov)
Moduli 3.  21. - 23.5. Sosiaalinen vuorovaikutus, kommunikaatio ja seurannaisvaikutukset (3 ov)
Moduli 4.  27. - 29.8. Liikkuminen, ympäristöön orientoituminen ja kuvailu (3 ov)
Moduli 5.  Lokakuu 2019, verkko-opinnot.  Eettisyys ja asiakkaan itsemääräämisoikeus; yhteiskunnan tuki (3 ov)

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 14.1., sen jälkeen voi tiedustella vapaita paikkoja eri moduleihin.