Lahjoittajalle

Pienilläkin lahjoituksilla on suuri merkitys

Usein kysyttyä

Mihin lahjoitusvarat käytetään? Kuinka lahjoitus maksetaan? Mihin yhteystietoni tallentuvat ja miten niitä käytetään? Voinko luottaa, että apu menee perille?

Toimintamme perusrahoitus saadaan Raha-automaattiyhdistykseltä. Yksityisiltä henkilöiltä ja yrityksiltä saatujen lahjoitusten merkitys on kuitenkin kasvanut. Lahjoitusten avulla liittomme on toteuttanut monia viittomakielisille kohdennettuja toimintoja: lapsi-, nuoriso- ja senioritoimintaa sekä leirejä. Kaikki tärkeitä arkipäivän palveluita, jotka ilman lahjoitusvaroja olisivat jääneet jopa kokonaan toteutumatta.

Onko Kuurojen Liitolla viranomaisten myöntämä keräyslupa?

Kyllä on. Kuurojen Liitolla on kaksi erillistä keräyslupaa, sillä lupakäytäntö on erilainen Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla.

Rahankeräys on Suomessa säädeltyä ja luvanvaraista toimintaa, jossa olennaista on rahan vastikkeeton kerääminen. Kaikilla Suomessa varainhankintaa tekevillä tahoilla on oltava voimassa oleva keräyslupa. Rahankeräyslupia säätelee poliisihallitus. Luvan päätyttyä poliisihallitus vaatii tilityksen, josta tarkistetaan, että kerätyt varat on käytetty luvan mukaisesti. Laillisissa keräyksissä tulee esittää tiedot keräysluvasta, jotta lahjoittaja voi arvioida keräyksen luotettavuutta.

Toisinaan on ilmennyt tapauksia, joissa yksittäiset ihmiset ovat teeskennelleet kuuroa ja väittävät keräävänsä rahaa kuurojen hyväksi. Tämänkaltainen toiminta ei koskaan ole Kuurojen Liiton varainhankintaa. Jos kerääjällä ei ole keräyslupaa, keräys on laiton ja asiasta voi ilmoittaa poliisille.

Keräystoimintaamme valvoo NEXIA tilintarkastus Oy.

Kuurojen Liitto haluaa edistää varainhankinnan hyviä käytäntöjä ja kuuluu Vastuullinen lahjoittaminen -yhdistykseen (Vala), jonka tavoitteena on kehittää vastuullista lahjoituskulttuuria Suomessa.

Kuurojen Liitto ry:n keräyslupa Manner-Suomeen vuosille 20172021

Poliisihallitus, Arpajaishallinto RA/2017/264 (myönnetty 9.3.2017). Keräysaika 9.3.2017‒31.12.2021. Toimeenpanoalue Manner-Suomi.

Kuurojen Liitto ry:n keräyslupa Ahvenanmaalle vuonna 2020

Ålands landskapsregering ÅLR 2019/8797 (myönnetty 19.11.2019). Keräysaika 1.1.‒31.12.2020. Toimeenpanoalue Ahvenanmaa.

 

Voinko luottaa, että apu menee perille?

Verkkopalvelun kautta tehty lahjoitus kirjautuu Kuurojen Liiton varainhankinnan tuottoihin juuri sille toiminnolle, jonka lahjoittaja on valinnut.

Annetusta lahjoituksesta suurin osa menee suoraan tuettavaan toimintaan. On tärkeää kuitenkin tiedostaa, että varainhankinnasta syntyy aina kustannuksia. Siten lahjoitettu summa ei voi mennä aivan täysimääräisenä suoraan halutun toiminnan tukemiseen. Hyvä hallinto ja toimintatapojen avoimuus varmistavat, että Kuurojen Liitolle lahjoitetut varat käytetään tehokkaasti ja lahjoittajien toivomalla tavalla.

Kuurojen Liitto keräsi yksityisellä varainhankinnalla vuonna 2018 hiukan alle miljoona euroa. 

Tarkemmin kunkin vuoden keräystuotoista ja niiden käytöstä voi lukea Kuurojen Liiton vuosikirjasta.

Kuurojen Liiton vuosikirja 2018.

Kerääkö Kuurojen Liitto rahaa kaduilla?

Kuurojen Liittoon tulee toisinaan yhteydenottoja kaduilla ja muilla julkisilla paikoilla tapahtuvasta rahankeräyksestä. Kerääjät esittelevät itsensä lapuilla kuuroiksi ja kertovat keräävänsä rahaa kuurojen hyväksi. Joskus näitä kerääjiä ilmestyy myös kotiovelle. Kuurojen Liitto korostaa, että tämä rahankeruu ei ole Kuurojen Liiton toimintaa.

Kuurouteen vetoava kaupustelu ja kerjääminen on ilmiönä valitettavan tuttu jo usean vuoden ajalta. Toisinaan tapausten yhteydessä on havaittu viitteitä ulkomailta organisoidusta toiminnasta; usein asianomaiset eivät edes olleet kuuroja. Kuurojen Liitto näkee vaarana, että tämänkaltainen rahankeräys sekoitetaan liiton viralliseen varainhankintaan.

Suomessa järjestöjen varainhankinta on luvanvaraista ja tarkasti säädeltyä toimintaa. Kuurojen Liitolla on viranomaisten myöntämä keräyslupa.

Mihin lahjoitusvarat käytetään?

Lahjoitusvaihtoehtoihin on nostettu esille sekä kotimaista että kansainvälistä toimintaa. Kaikissa esitellyissä kohteissa on lisärahoituksen tarvetta. Suosituimpia lahjoituskohteita ovat lasten kesäleirit sekä senioritoiminta.

Kuurojen Liitto keräsi yksityisellä varainhankinnalla vuonna 2016 noin miljoona euroa. Kerätyistä varoista 30 prosenttia käytettiin hallintoon ja toiminnan kehittämiseen.

Miten saan muutettua tietojani tai tietoni pois lahjoittajarekisteristä?

Muutokset Kuurojen Liiton lahjoittajarekisteriin tehdään ottamalla yhteyttä lahjoittajapalveluun:

varainhankinta@kuurojenliitto.fi
044 525 0110
050 412 4190

Muutoksista voi ilmoittaa myös viestilomakkeellamme.
Tietojen poisto lahjoittajarekisteristä tapahtuu poistolomakkeella.

Lisätietoa

Jos et löytänyt kysymykseesi vastausta, voit kysyä lisätietoja viestilomakkeellamme
Kuurojen Liitto ry, PL 57 (Ilkantie 4), 00401 HELSINKI
Puhelin: (09) 58031 (vaihde)

Kuurojen Liiton varainhankinta
Puhelin: 09 5803 421 ja 09 5803 042
sähköpostiposti: varainhankinta@kuurojenliitto.fi

Toimitusehdot

Lahjoittaja sitoutuu käyttämään Kuurojen Liitto ry:n verkkopalvelua toimitusehdoissa mainituin ehdoin
 • Äiti ja tytär viittovat.Taustalla syksyinen kaupunki.
 • Verkkopalvelu rekisteröi kirjaukset, verkkotunnukset ja tehdyt lahjoitukset lahjoittajan nimiin ilman erillistä pyyntöä.
 • Verkkopalvelu voi keskeyttää palveluntarjonnan, mikäli tilaaja ei noudata hänelle annettuja ohjeita. 
 • Verkkopalvelu ei vastaa lahjoittajan / tilaajan antamien tietojen oikeellisuudesta tai tietosisällön toimivuudesta.
 • Verkkopalvelu ei takaa palvelun häiriötöntä toimintaa. Esimerkiksi käyttäjien yhtäaikaiset yhteydenotot voivat ruuhkauttaa palvelua ja vaikuttaa sen käytettävyyteen. 
 • Verkkopalvelu ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta lahjoittajan / tilaajan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta. 
 • Verkkopalvelu ei ole velvollinen korvaamaan luonnonmullistusten aiheuttamia katkoksia (Force Majeure). 
 • Kuurojen Liitto ry:llä on oikeus tilapäisesti sulkea palvelu tai sen osa, jos se on tarpeellista. Tällöin pyritään siihen, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa. 
 • Verkkopalvelussa maksutapa on verkkopankki.
 • Kuurojen Liitto ry:llä on oikeus muuttaa palvelun tarjontaa, sisältöä ja hinnoittelua. 
 • Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Kuurojen Liitto ry:n nimenomaista kirjallista lupaa, oikeutta kopioida tai muuten hyödyntää Kuurojen Liitto ry:n verkkopalvelusta saamaansa aineistoa. 
 • Verkkopalvelu sitoutuu säilyttämään palvelun tietoturvallisena. 
 • Verkkopalvelulla on oikeus luovuttaa kaikki asiakasta koskevat tiedot viranomaisille virallista pyyntöä vastaan, mikäli kyseinen taho on siihen oikeutettu. 
 • Verkkopalvelu pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtojaan ilmoittamatta siitä etukäteen. Asiakkaan tulee ennen tilauksen tekemistä tutustua voimassaoleviin toimitusehtoihin. 
 • Kuurojen Liiton verkkopalvelun toimivuudesta vastaa Exove.
 • Sisaruukset halaavat riemuissaan. Tustalla syksyinen kaupunkinäkymä.

Lahjoittajarekisteri

Kuurojen Liiton verkkopalvelun lahjoittajarekisterin henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterin pitäjä

Kuurojen Liitto ry ( Y-tunnus 0213564-6)
Ilkantie 4, 00400 Helsinki
p. 09 580 31
www.kuurojenliitto.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Eija Tiainen
Kuurojen Liitto ry, PL 57, 00401 HELSINKI
p. 09 5803 421
varainhankinta@kuurojenliitto.fi

3. Rekisterin nimi
Kuurojen Liiton verkkopalvelun lahjoittajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään Kuurojen Liiton varainhankinnan verkkopalvelusta kerättävän lahjoittajarekisterin ylläpitämiseen, palvelun asiakkaiden tekeminen lahjoitusten käsittelyyn, arkistointiin ja tilastointiin sekä henkilötietolain mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn Kuurojen Liiton toimintaan liittyviin tarkoituksissa ja tutkimustoiminnassa.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot

 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • postiosoite
 • asiakasnumero
 • puhelinnumero

Muut tiedot: Tiedot asiakkaan tekemistä lahjoituksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin säännönmukainen tietolähde ovat verkkopalvelussa asioivat asiakkaat. Rekisterin henkilö- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun henkilö tekee lahjoituksen verkkopalvelun kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta Kuurojen Liiton ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Lahjoittajarekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Lahjoittajarekisteri on suojattu ulkoiselta tunkeutumiselta palomuurilaitteistolla. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Www-palvelimella on väliaikainen rekisteri internetin kautta tulleista tukijoista. Verkkopalvelun lahjoittajarekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa henkilötietolain 26–28 §:ien mukaisesti. Tarkistusta haluavan on esitettävä sitä koskeva pyyntö rekisterin pitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (Henkilötietolaki 28 §).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjausvaatimus on suositeltavaa esittää kirjallisesti sähköpostitse tai kirjeitse. Vaatimuksen voi esittää myös suullisesti, jos kyseessä on selvä ja yksinkertainen virhe.

Korjausvaatimuksessa tulee rekisterinpitäjälle kertoa esimerkiksi, mihin tietoon korjausta vaaditaan, vaaditaanko tiedon poistamista kokonaan tarpeettomana ja jos vaaditaan tiedon oikaisemista virheellisenä, tulee esittää korvaava teksti sanatarkasti. Mitä yksilöidympi ja selkeämpi korjausvaatimus on, sitä paremmin rekisterinpitäjä pystyy vaatimuksen käsittelemään.

Tietojen korjaamista koskevat vaatimukset lähetetään Kuurojen Liiton varainhankintaan:
Kuurojen Liitto ry, Varainhankinta, Ilkantie 4, 00400 Helsinki
p. 09 580 31 (vaihde)
varainhankinta@kuurojenliitto.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterin tietoja voidaan käyttää uutistiedotteiden ja suoramarkkinoinnin lähteenä, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

Asiakkaalla on oikeus henkilötietolain 30 §:n nojalla kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinointi- ja mielipidekyselyä varten.

Muutokset lahjoittajarekisteriin ja palautetta liiton varainhankintaan

Jos haluat ilmoittaa muutoksen yhteystiedoissasi tai poistaa tietosi lahjoittajarekisteristämme, löydät lomakkeet täältä. Myös muu palaute toiminnastamme on tervetullutta!

Palautetta voit antaa joko Muutokset Kuurojen Liiton lahjoittajarekisteriin -lomakkeella tai Palautetta Kuurojen Liitolle -lomakkeella.

Hyödyllisiä linkkejä
Sivu päivitetty 5.8.2019