kaksi lasta viittovat

Kiitos kun autat meitä auttamaan

Kuurojen Liitto tekee pitkäjänteistä edunvalvontatyötä, jotta viittomakielisten tiedonsaanti huomioitaisiin paremmin Suomessa. Kuurojen tiedonsaannin parantuessa heillä on tasa-arvoisemmat mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan.