Kuuroa työnhakijaa on kohdeltava reilusti

Kuuroille työnhakijoille annetaan ennakoluulojen takia aivan liian harvoin tilaisuus näyttää oma osaamisensa ja soveltuvuutensa haettuihin työtehtäviin. Kuurojen Liitto auttaa työssä, jonka tavoitteena on taata yhdenvertaiset mahdollisuudet viittomakielisille niin työ- kuin opiskeluelämässä.
Kuurot kohtaavat yhä ennakkoluuloihin perustuvaa syrjintää.
Kuurolle lapselle tilaisuus olla muiden samankielisten lasten kanssa on arvokas.
Ilman viittomakielistä opetusta kuurot lapset jäävät oman onnensa nojaan.