29.5.2017

FPA:s konkurrensutsättning av tolkningstjänsten oroar teckenspråksgemenskapen

Konkurrensutsättningen gäller anordnandet av tolkning under perioden 1.1.2018–31.12.2019, eventuellt också åren 2020 och 2021, och pågår fram till 5.6.2017. Upphandlingskriterierna har ändrats, vilket inom teckenspråksgemenskapen har väckt oro för hur rättigheterna för dem som använder tolkningstjänsterna kommer att iakttas.

De ändringar som den nya upphandlingsrundan innehåller hotar tolkanvändarnas rättigheter bland annat genom att Folkpensionsanstalten planerar att både skära ned tolkresurserna och stryka tolkarnas reseersättningar. FPA ordnar tolkningstjänster för hörselskadade, synhörselskadade eller talskadade enligt vad som föreskrivs i tolkningstjänstlagen (lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/2010). Tjänsterna köper man in från externa serviceproducenter i sex olika upphandlingsområden.

Bekymrade organisationer och medborgare
Finlands Dövas Förbund har tillsammans med Hörselförbundet och Finlands dövblinda rf lämnat ett gemensamt ställningstagande i ärendet. Dövförbundets specialsakkunniga Marika Rönnberg säger att läget är bekymmersamt. På förbundet följer man situationen noggrant och håller kontakt med både samarbetspartnerna i tolkningsbranschen och myndigheterna.
– Vi gör allt vi kan för att tolkningstjänsten ska fortsätta som nu, säger Rönnberg.

Teckenspråkgemenskapens oro har tagit sig konkret uttryck i en nätadress i vilken man kräver att konkurrensutsättningen avbryts. Adressen, som på några dagar har samlat över 4 000 namn, är öppen till 1.6.2017 och ska sedan överräckas till FPA:s generaldirektör Elli Aaltonen.

Hyödyllisiä linkkejä