20.6.2017
Magdalena Kintopf-Huuhka, verksamhetsledare, Finlandssvenska Teckenspråkiga rf

FST fyller 15 år med framåtanda

Som en del vet blev det stora rubriker och oroligt i slutet av 2015 då vi fick beskedet att RAY rekommenderade avslag på vår projektansökan. Vi fick många frågor och tänkte att nu blir det tufft, vi måste flytta och vår verksamhet måste ändras. Nu när jag ser tillbaka på den första tiden så var det tufft för oss men samtidigt nyttigt, vi fick lära oss att omvärdera föreningen och dess verksamhet.

Fokus hamnade på våra medlemmar, det viktigaste var att medlemsträffarna skulle fortsätta. Finlandssvenska teckenspråkiga rf:s kärna är språket, kulturen och identiteten som många teckenspråkiga finlandssvenskar har gemensamt. I dag kan jag säga att vi lyckades med några av våra mål, föreningen finns kvar och är kanske lite starkare än förut, för vi vet att vi kan överleva. Vi lyckades genomföra medlemsträffar och andra evenemang i syfte att kunna umgås på vårt eget språk.

Nystart med gemensamma krafter

I dag mår föreningen bra. Vi vet vilka förändringar som ännu behövs och de steg vi tar leder framåt. Finlandssvenska teckenspråkiga rf finns kvar på sin plats, renoveringen är snart klar och det blir som en nystart, för nu har föreningen lyckats med ett av sina stora mål: att få allmänt bidrag och anställa en verksamhetsledare. Min uppgift är främst att genomföra träffar och liknande för äldre personer i hela Svenskfinland. Tillsammans med styrelsen kan vi nu äntligen fokusera på att verkligen möta alla våra medlemmar på olika platser, försöka få fler att känna sig delaktiga.

Än lever vi och än lever det finlandssvenska teckenspråket!

Vi har bra samarbetspartners som har hjälpt oss och som stöttar oss när det gäller tolkservice och att bevara det finlandssvenska teckenspråket. Finlands Dövas Förbund ger mycket stöd från olika sakkunniga och även vi fungerar som en extra resurs med våra erfarenheter och upplevelser. Humak har stöttat mycket via instruktörsutbildningen Livs. Vi tackar båda två.

Jag kan säga att år 2017 verkligen är ett spännande år och det bästa är kanske att föreningen firar 15- årsjubileum. Jag hoppas att många vill fira det tillsammans med oss.

Jag ser positivt på framtiden – tillsammans kan vi uppnå våra mål, än lever vi och än lever det finlandssvenska teckenspråket!

Magdalena Kintopf-Huuhka

verksamhetsledare
Finlandssvenska Teckenspråkiga r.f

Kommentit (0)