21.12.2017

Regionala diskussionsforum på kommande

Vad då för vård- och landskapsreform? Hur ska föreningsprogrammet tas i bruk? Hur kan man påverka? Det här är frågor som vi kommer att dryfta på våra regionala forum under vintern och våren 2018.

På de regionala forumen samlas teckenspråkiga och de aktörer som fattar beslut i frågor som rör teckenspråkiga, för att diskutera exempelvis hur teckenspråkigas rättigheter tillgodoses i samband med social- och hälsovårdsreformen. Forumen erbjuder också dövföreningarna möjligheter att nätverka med såväl andra föreningar som med myndigheter i regionen.

Totalt ordnas fem regionala forum samt ett forum för teckenspråkiga finlandssvenskar. Diskussionerna bygger på teckenspråkssprånget och föreningsprogrammet.

Forumen sträcker sig över två dagar. På fredagarna koncentrerar vi oss på de språkliga rättigheterna inom ramen för kampanjen för teckenspråkssprånget. Lördagarna ägnar vi åt att tala om hur föreningsprogrammet, som antogs av förbundsmötet, kan införas i vardagen. 

Anteckna datumen i din kalender:

  • 23–24.2.2018 Uleåborg
  • 9-10.3.2018 Tammerfors
  • 23–24.3.2018 Kuopio
  • 13–14.4.2018 Åbo
  • 27–28.4.2018 Helsingfors
  • 4-5.5.2018 Borgå (finlandssvenskt forum)

Närmare information om platser, anmälning, preliminärt program och andra praktiska frågor kommer i januari 2018.

Forumen är öppna för alla – hjärtligt välkommen!

Ytterligare uppgifter:

Kaarina Huovinen
Kampanjkoordinator (teckenspråkssprånget)
+358 44 752 5259 (sms, Whatsapp)

kaarina.huovinen@kuurojenliitto.fi

Tiina Hedrén
Organisationsplanerare (föreningsprogrammet)
+358 44 752 5256 (sms, Whatsapp)

tiina.hedren@kuurojenliitto.fi

 

Hyödyllisiä linkkejä
Ladattavat tiedostot