1.2.2018

Dövföreningarna kan nu ansöka om understöd för sin verksamhet

Finlands Dövas Förbund beviljar år 2018 sina medlemsföreningar medlemsorganisationsunderstöd ur det verksamhetsbidrag som anslagits av Stea. Understödet är avsett för föreningarnas kamrat- och rekreationsverksamhet.

Finlands Dövas Förbund har av Stea fått ett riktat verksamhetsunderstöd, som är avsett att användas som bidrag för förbundets medlemsorganisationers kamrat- och rekreationsverksamhet.

Förbundet delar ut understöd till föreningarna på basis av ansökan. Ansökningstiden pågår till 28.2.2018. Länk till ansökningsblanketten finns nedan.

Finlands Dövas Förbund administrerar och övervakar användningen av medlemsorganisationsstödet och rapporterar om understödet enligt Steas anvisningar. Mera information om grunderna för beviljande av understöd till medlemsorganisationerna finns i bilagan nedan. 

Vid behov ger även förbundets föreningsinstruktörer eller kamrat- och frivilligverksamhetens direktör Laura Pajunen ytterligare information. 

Exempel på verksamhet som kan få stöd:

  • klubbverksamhet samt upprätthållande av klubbverksamhet
  • kamratstödsgrupper
  • stöd av frivilliga
  • ordnande av olika evenemang
  • mindre anskaffningar
  • projekt
Hyödyllisiä linkkejä
Ladattavat tiedostot