28.2.2018

Besvara enkät om Dövas tidskrift - årets första nummer har kommit ut

  • Kuurojen lehti numero 1/2018
Årets första nummer av Dövas tidskrift har nu kommit ut. Tidningen bjuder på fakta, underhållning och information om kommande evenemang. En läsarenkät om tidningen pågår också som bäst. Genom att svara på frågorna kan du påverka innehållet i kommande tidningar – och vinna ett presentkort. Enkäten kan besvaras på svenska både på webben och på papper.

I Dövas tidskrift 1/2018 får vi bland annat ta del av teckenspråkigas minnen av gamla lärare som har gjort ett outplånligt intryck på sina elever. Lärare som nämns är t.ex. Arto RäsänenAimo KangasPirkko KuokkanenTerttu SavisaariJuha Paunu och Markku Jokinen.

Expertartikeln tar ur både kund- och tolksynvinkel upp vilka faktorer som kan leda till en misslyckad tolkningssituation och på vilket sätt det är bäst att ge respons när det har gått snett. Läs också om hur man kan få förmånliga biljetter till Dövas riksomfattade kulturdagar i Tavastehus.

Nu har du även möjlighet att påverka innehållet i kommande tidningar genom den läsarundersökning om Dövas tidskrift som pågår som bäst. Ett frågeformulär på finska är instucket i tidningen. På webben finns enkäten på både svenska och finska (gå till enkäten här eller via länken nedan).

Om du hellre vill besvara enkäten på svenska på papper kan du be regionpersonalen ta en utskrift av frågeformuläret åt dig, eller beställa ett frågeformulär av tidningens redaktionssekreterare Annika Posti, tel. 050 3607 610 eller e-post annika.posti@kuurojenliitto.fi
En del dövföreningar har också per e-post fått en pdf-fil av frågeformuläret för utskrift.  

Vi ber dig besvara enkäten före 14.3, då den stängs. Genom att svara kan du vinna ett presentkort på 50€ till S-gruppens affärer som lottas ut bland alla som deltar.  Och påverka tidningens framtida innehåll, inte att förglömma!  

Dövas tidskrift är Finlands Dövas Förbunds organisationstidning och teckenspråkigas opinionstidskrift. Tidnigen utkommer fyra gånger om året.

 

Hyödyllisiä linkkejä