23.3.2018

Den finlandssvenska tolkutbildningen börjar på Humak i juni

  • humak_logo
I juni inleds en unik möjlighet att genomföra delstudier på svenska och finlandssvenskt teckenspråk i samband med Humaks finska teckenspråkstolkutbildning i Helsingfors. Den finlandssvenska tolkutbildningen är ett specialprojekt som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Till utbildningen som genomförs 2018–19 antas kring 15 studerande. Studierna omfattar fyra språk, dvs. svenska, finska, finlandssvenskt och finskt teckenspråk, samt tolkning. Av sökande önskas goda kunskaper i teckenspråk samt i skriven och talad svenska. Också den som inte ännu kan teckenspråk, men är motiverad att satsa lite extra under sommaren, kan ansöka till utbildningen.

Det finlandssvenska teckenspråket är enligt Unescos kriterier allvarligt hotat. För språkbrukarna innebär språkets utsatta ställning bland annat att det är svårt att få tolkar som behärskar det. Den här specialutbildningen i finlandssvensk teckenspråkstolkning är ett led i revitaliseringen av språket.

Studierna ger möjlighet att utveckla kunskaperna i tolkning på finlandssvenskt teckenspråk, men kvalificerar inte direkt till att arbeta som teckenspråkstolk. För det krävs i Finland YH-examen.

YH-examen via gemensam ansökan

Blev du intresserad av att studera till teckenspråkstolk? Eller jobbar du redan som tolk, men vill avlägga YH-examen? Ansök 14–28.3.2018 genom högskolornas gemensamma ansökan på Studieinfo.fi, via det finskspråkiga programmet Tulkki (AMK) på Humak, Helsingfors. Perioden 2018–2019 kan du alltså genomföra en del av dina studier på svenska och finlandssvenskt teckenspråk.

Är du redan YH-utbildad tolk men vill utveckla dina kunskaper? Anmäl dig då endast via webropol. Då får du delta i utbildningen via öppna yrkeshögskolan – mera information om det kommer på livs.humak.fi i början av april.

Valda kurser från den finska läroplanen ges på svenska och finlandssvenskt teckenspråk för alla, men i första hand planeras kurserna utgående från deltagarnas individuella behov och kunskaper.

Den svenska tolkutbildningen börjar med en två dagars sammankomst 8–9 juni 2018 (fredag-lördag). Man kan delta i träffen även om resultaten från den gemensamma antagningen inte ännu har kommit.

Information i april
Humak ordnar en information för alla intresserade 4.4.2018, på svenska kl. 15–16 och på teckenspråk kl. 16.30–17.30. Man kan delta på plats i Ljusa huset (Ilkkavägen 4, Helsingfors) eller på distans på webben. Båda informationerna spelas in och länkar läggs upp på livs.humak.fi.
För närmare information se livs.humak.fi eller kontakta lektor Liisa Halkosaari liisa.halkosaari@humak.fi

Hyödyllisiä linkkejä
Ladattavat tiedostot