28.5.2018

Videoanvisningar för nöd-sms

I en nödsituation kan du kontakta nödnumret 112 per textmeddelande. Nu finns det på finlandssvenskt teckenspråk anvisningar om hur man gör.

Nöd-sms ska endast sändas i akuta nödsituationer då det föreligger fara för liv, hälsa, egendom eller miljö. Du måste förhandsregistrera dig för att kunna använda nödtextmeddelandetjänsten.

Se instruktionsvideon här

Hyödyllisiä linkkejä