14.6.2018

Teckenspråkigas synpunkter framfördes i Yles tillgänglighetsnätverk

  • ylen logo
Yle-tjänsternas tillgänglighet, och möjligheterna att utveckla den, behandlades av det tillgänglighetsnätverk som rundradiobolaget sammankallade 13.6. Yle har för avsikt att tillsätta ett tittarråd, till vilket olika organisationer kan föreslå sina egna representanter.

Finlands Dövas Förbund företräddes på nätverksmötet av specialsakkunniga Antti Mäkipää och föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga av verksamhetsledaren Magdalena Kintopf-Huuhka. De tog upp vilka önskemål som finns i fråga om den teckenspråkiga produktionen och finlandssvenska teckenspråkigas situation gällande programutbudet samt hur bland annat Yles krisinformation och programmen i Morgon-tv kunde förbättras ur teckenspråkigas synvinkel. Även direkttextningens utvecklingsutsikter diskuterades.

Nätverket gav Yle en eloge för att bolaget i sin service har tagit tillgänglighetsaspekten i betraktande bättre än tidigare.

Se även Hörselförbundets blogg (på finska) där Christoffer Forssell, chef för översättning och versionering på Yle, delar med sig av sina tankar kring tillgänglighet. (Länk till bloggen nedan.)   

 

Hyödyllisiä linkkejä