18.6.2018

Dövas tidskrift 2/2018 har kommit ut

  • Kuurojen lehti
Prenumeranterna får Dövas tidskrift 2/2018 under midsommarveckan. Tidningen bjuder på både fakta, underhållning och intressanta personintervjuer.

Tidningen ger oss i ord och bild stämningar från Dövas riksomfattande kulturdagar i Tavastehus. Också serien är inspirerad av kulturdagarna.  

I expertintervjun går man in på hur staten skulle kunna gottgöra de likartade historiska oförrätter som teckenspråkiga, romer och samer har utsatts för. Hur borde teckenspråksgemenskapen driva frågan framåt?

På de svenska evenemangssidorna kan vi läsa om förbundsmötet och teckenspråkssprånget, som också behandlades på vårens regionala forum. Elin Westerlund begrundar i sin kolumn varför det lönar sig att sommarjobba.

Tidningen bjuder också på en födelsedagsartikel om Maj-Lis Sundell som i våras fyllde hedervärda 90 år.

Den rykande färska tidningen redogör för resultaten av läsarenkäten som gjordes i början av året, t.ex. vilka teman läsarna mest önskar artiklar om. Läsarenkäten fick 64 svar.

Dövas tidskrift är Finlands Dövas Förbunds organisationstidning och teckenspråkigas opinionstidskrift. Tidningen utkommer fyra gånger om året.

 

 

Hyödyllisiä linkkejä