2.7.2018

Sättet att beställa FPA-taxi ändrades i juli

Från och med 1 juli ersätter FPA endast taxiresor som har beställts via FPA:s regionala beställningsnummer. Resor som beställts på annat sätt ersätts inte. Döva kan beställa taxi per sms. Det är skäll att kolla upp sms-numren eftersom en del nummer har ändrats.

Du kan få FPA-ersättning för taxiresa på grund av hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser. Självriskandelen för taxiresan är 25 euro. Kunder med hörsel- eller talskada kan beställa sina resor per sms. I samband med den första beställningen av FPA-taxi ska du ge dina kunduppgifter. Då får du även anvisningar om hur du i fortsättningen beställer resor per sms.

Det lönar sig att för säkerhets skull på FPA:s webbplats kolla beställningsnumret för taxin eftersom en del av de regionala numren har ändrats.

Finlands Dövas Förbunds servicehandledare Mervi Nevalainen påpekar att du också kan beställa FPA-taxi per telefon med hjälp av tolk.

– Om du på förhand vet att du kommer att behöva en taxi kan du sköta beställningen per telefon med hjälp av en tolk eller använda dig av distanstolkningstjänsten.

FPA-taxi kan vid behov beställas upp till två veckor före resan. Se Nyttiga länkar för ytterligare information.

(Videon ovan är på finskt teckenspråk.)

Hyödyllisiä linkkejä