27.8.2018

Enkät om användningen av tolklistor

FPA:s tolkförteckningar, dvs. tolklistorna, har nu varit i användning i nästan åtta månader. Nu vill vi samla information om hur ibruktagandet och användningen av tolkförteckningarna har fungerat.

Enkätens resultat används inom intressebevakningsarbetet och för en förbättring av tolkningstjänsterna.  Om vi i svaren noterar problem som rör tolkförteckningarna behandlar vi dem tillsammans med FPA.  

Tack för att du besvarar enkäten senast 5.10.2018.  

Det tar bara ca fem minuter att besvara de nio frågorna. 

Den här rundfrågan riktar sig till dem som använder tolkningstjänsterna. En enkät till tolkarna är också på kommande.

I videon ovan används både finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Hyödyllisiä linkkejä