25.9.2018

Dövas tidskrift 3/2018 har kommit

Årets tredje nummer av Dövas tidskrift landar hos läsarna under den internationella dövveckan. Som vanligt bjuder tidningen på både fakta, underhållning och intressanta intervjuer med personer i teckenspråksgemenskapen.

Expertintervjun tar upp att allt fler äldre i dag blir utan teckenspråkig omvårdnad på grund av kommunernas hårda kriterier. Läs om hur Pia-Dora Liljegren efter en seg kamp lyckades få en plats på dövas servicecenter Åvik åt sin mor.

Temasidorna handlar om Finlands Dövas Förbunds föreningsprogram som offentliggjordes i början av året och nu förankras i medlemsföreningarna. Organisationsplaneraren Tiina Hedrén och Åbo dövförenings ordförande Joonas Lehtimäki redogör för sina erfarenheter av att introducera programmet.

Historiens vingslag hörs i reportaget om Pirkko Valtonen som blev krigsvärnlös när hennes far stupade i kriget vintern 1940. 

Tidningen innehåller också en skojig berättelse om hur och varför den danska bonden Mads Knudsen byggde en finsk bastu på sin hemgård. I tidningen är artikeln på finska men du kan läsa den på svenska här eller via länken nedan. 

Dövas tidskrift är Finlands Dövas Förbunds organisationstidning och teckenspråkigas opinionstidskrift. Tidningen utkommer fyra gånger om året.

 

 

Hyödyllisiä linkkejä