29.10.2018

Oro bland organisationerna bakom medborgarinitiativet Ingen marknadsvara!

Organisationerna bakom medborgarinitiativet Ingen marknadsvara! bekymrar sig för att initiativet ska förfalla, vilket sker om det inte hinner behandlas under den pågående regeringsperioden.

De 32 organisationerna är oroade för att riksdagen varken ska hinna behandla initiativet eller hitta en lösning på hur anordnandet av sådan service som är nödvändig för funktionsnedsatta ska bli ett klart och tydligt åliggande på lagnivå, i enlighet med den juridiskt bindande FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.   Social- och hälsovårdsutskottet beslutade att medborgarinitiativet får vänta tills de lagar som rör vård- och landskapsreformen behandlas.

Handikapporganisationernas oro delas av initiativets 72 059 undertecknare.  

Medborgarinitiativet Ingen marknadsvara! för fram att sådana former av service och stöd som är nödvändiga för funktionsnedsatta under hela livet inte ska konkurrensutsättas. Initiativet har fått en ännu större betydelse genom ett flertal misslyckade upphandingar som har uppdagats och fått publicitet efter att initiativet lanserades. Till exempel ledde FPA:s konkurrensutsättning av tolkningstjänsterna till att medborgarrörelsen StopKela uppstod inom teckenspråksgemenskapen.  

Systemet med medborgarinitiativ avser att ge medborgarna en möjlighet att påverka lagstiftningen. Om initiativet Ingen marknadsvara! förfaller rubbas tilltron till att systemet skulle vara en faktisk kanal för påverkan.  

Hyödyllisiä linkkejä