11.12.2018

Dövas tidskrifts julnummer är ute!

  • Kuurojen lehti kansi
Dövas tidskrift 4/2018 har kommit ut. Här kan du läsa om både fakta och intressanta personer inom gemenskapen. Jultidningen innehåller också dövföreningarnas traditionella jul- och nyårshälsningar.

Konkurrensutsättningen av tolkningstjänsterna våren 2017 satte både kunder och serviceproducenter i rörelse. Expertartikeln tar upp marknadsdomstolens fällande dom gentemot FPA och den stora omvälvning som tolkningstjänsterna står inför.

I jultidningen kan du också läsa om hur döva Arvo Kallatsas identitetshandlingar hamnade i en tysk soldats ficka i slutet av fortsättningskriget 1944.  Uppslaget till den här storyn kom genom en artikel om ett tysk-finskt par som flydde till Sverige, som publicerades i tidningen Lapin Kansa i september.

Temasidorna handlar denna gång om Finlands Dövas Förbunds ordboksarbete i teckenspråk, som har hedervärda 30 år på nacken. Vi har talat med tre nativa teckenspråksbrukare om deras erfarenheter av wikiordboken SignWiki, som vem som helst kan lägga till tecken i.   

Läs också Elin Westerlunds kolumn om de viktiga julsymbolerna tro, hopp och kärlek.