11.12.2018

Må handikappkonventionen vara med dig – teckenspråkig guide om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Finlands Dövas Förbund har gett ut en e-handbok som belyser FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på finska och på finskt teckenspråk. Den teckenspråkiga handboken har svensk text. Guiden redogör för vad konventionen innebär för teckenspråkiga döva och hur den kan tillämpas i praktiken. Den teckenspråkiga versionen har inspirerats av Stjärnornas krig-filmerna.

Handboken riktar sig i första hand till teckenspråkiga döva och förklarar vad FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innebär för just dem. Här får man veta hur konventionen (i dagligt tal ofta kallad CRPD eller handikappkonventionen) kan användas för att främja dövas mänskliga rättigheter och inom intressebevakningen på såväl lokal som nationell nivå.

Den teckenspråkiga handboken har 7 avsnitt och hittas i Teckenspråkiga biblioteket under titeln Teckenspråkiga och FN:s funktionshinderkonvention. Videon är textad på både finska och svenska.

Den finska guiden finns att ladda ned som pdf-fil för eget bruk (se länk).

Hyödyllisiä linkkejä