29.1.2019

Markku Jokinen vice ordförande för människorättsdelegationen

Finlands Dövas Förbunds verksamhetsledare Markku Jokinen har valts till vice ordförande för människorättsdelegationen fr.o.m. 14.1.2019.

Människorättsdelegationen är Människorättscentrets nationella samarbetsorgan. Delegationen består av 20-40 medlemmar som är sakkunniga på olika delområden beträffande mänskliga rättigheter. Delegationens uppgift är bl.a. att  främja informationsgången mellan olika aktörer. Delegationen behandlar vittsyftande och principiellt viktiga människorättsfrågor.

Hyödyllisiä linkkejä