6.5.2019

Yle: Nya symboler visar tv-programmens tillgänglighet

Yle har infört nya symboler som i början av tv-programmen visar på vilket sätt programmen är tillgängliga. Man har nu också samlat information om Yles tjänster för specialgrupper på en separat webbplats.

På det här sättet vill Yle förbättra tillgängligheten till olika slags innehåll och göra tjänsterna lättare att använda. Symbolerna syns i tv-rutan när ett nytt program börjar och visar vilka ljud-, språk- och textningsalternativ som finns för just det programmet. Symbolerna visas på Yles alla tv-kanaler.

Yle har också på den nya webbplatsen svenska.yle.fi/tillgänglighet samlat information om alla sina tjänster för specialgrupper. Sidan finns även på finska under yle.fi/saavutettavuus.

- Vi vill tydligare än tidigare berätta för publiken hur vi kan betjäna dem. Tilläggstjänsterna finns till för många fler än bara specialgrupperna. Textningsalternativen kan exempelvis fungera som stöd för barn som lär sig läsa och för dem som lär sig ett nytt språk, säger Christoffer Forssell, chef för Yle översättning och versionering.

I höst börjar Svenska Yle ocskå producera radio- och audionyheter på lätt svenska. Nyheter på lätt finska ingår redan i tjänsterna för specialgrupper.

Hyödyllisiä linkkejä