15.8.2019

Snart dags för internationella dövveckan

Den internationella dövveckan firas igen i slutet av september, 23–29.9. Årets tema är Sign Language Rights for all. (Videon är på finskt teckenspråk.)

Kännetecknande för dövveckan är att man ställer samhörigheten och solidariteten mellan världens döva i centrum och firar den här starka gemenskapen tillsammans med alla andra. Under veckan vill man också stöda och befästa intressebevakningsarbetet för att stärka såväl dövas som alla teckenspråkigas rättigheter i olika delar av världen.

Dövveckan inleds med den internationella teckenspråksdagen, som firas måndagen den 23 september.

Program under dövveckan

I Finland har det redan blivit tradition att ordna ett webbparty under dövveckan. I år blir det partajstämning fredag 27.9 kl. 18-20 med underhållning av olika slag i direktsändning på www.kuurojenliitto.fi. Sändningen tolkas till finska. Närmare info om programmet kommer senare.   

Tänker du ordna teckenspråkigt program under dövveckan? Eller vet du att någon annan gör det? Föreningar: tänker ni ordna webbpartysalonger? Skicka information om era program under dövveckan till oss så sammanställer vi dem. Om du själv står som arrangör kan du lägga in ditt evenemang direkt i vår kurs- och evenemangskalender. Andra tips kan du skicka till kuurojenliitto@kuurojenliitto.fi.

Dövas internationella dag har firats sedan 1958. Senare utvidgades firandet till en hel temavecka.  

Hyödyllisiä linkkejä