Lapset ja nuoret

Nuorisotyö nostaa julkiseen keskusteluun viittomakielisten nuorten elämässä tärkeitä asioita. Nuorisotyön järjestämät leirit ja tapahtumat ovat viittomakielisille lapsille ja nuorille tärkeitä kohtaamispaikkoja.

Nuorisotyö

Nuorisotyö nostaa julkiseen keskusteluun viittomakielisten nuorten elämässä tärkeitä asioita. Nuorisotyön järjestämät leirit ja tapahtuvat ovat viittomakielisille lapsille ja nuorille tärkeitä kohtaamispaikkoja.
Hyödyllisiä linkkejä

Katso täältä kesän 2018 leiritunnelmia!

Kuurojen Liiton nuorisotyö järjestää lapsille ja nuorille vuosittain useita leirejä ja tapahtumia (mm. nuorisopäivät ja LYX-päivät). Viittomakieliset lapset asuvat useina kaukana toisistaan, ja leireillä heillä on mahdollisuus kohdata samanikäisiä kavereita, joilla on sama kieli ja kulttuuri. Leiritoiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoa ja kehittää heidän viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan. Vertaistuen merkitys leiritoiminnassa on erittäin tärkeä. Tärkeää on myös hauska yhdessäolo ja uusien kavereiden löytyminen!

Nuorisotyö järjestää lapsille, junioreille ja nuorille myös kansainvälisiä leirejä ja tapahtumia sekä aikuisia vetäjiä suomalaisten osallistujien tueksi kansainvälisille leireille.

Nuorisotyön kohderyhmänä ovat kaikki 7-30 vuotiaat kuurot ja viittomakieliset.

Nuorisotoimikunta

Kuurojen Liitossa nuorisotyötä koordinoi nuorisosihteeri. Hänen työtään tukemaan valitaan vuosittain nuorisotoimikunta valtakunnallisilla viittomakielisillä nuorisopäivillä.

Nuorisotyön tehtävä on lisäksi tukea paikallisten nuortenkerhojen, yhdistysten ja nuorisoryhmien toimintaa.

Valtakunnalliset nuorisopäivät järjestetään kerran vuodessa. Tapahtuma on sekä keskustelufoorumi että tilaisuus, jossa tavataan muita nuoria ja virkistäydytään.

Keskustelufoorumin aihevalinnoilla pyritään vaikuttamaan viittomakielisten nuorten asemaan yhteiskunnassa ja kuurojen yhteisössä. Keskusteluissa ovat esillä mm. nuorten koulutukseen, ammatinvalintaan ja työelämään sijoittumiseen liittyvät teemat. Nuorisopäivät julkaisee yhteisen julkilausuman. Julkilausuman tavoitteena on nostaa kuurojen nuorten elämässä keskeisiä asioita päätöksentekijöiden tietoisuuteen.

Suomalaisilla nuorilla on perinteisesti ollut aktiivinen rooli kansainvälisissä nuorten kuurojen järjestöissä. Kuurojen Liiton nuorisotyö tekee kansainvälistä yhteistyötä pohjoismaisella, Euroopan ja maailmanlaajuisella tasolla.

Hyödyllisiä linkkejä
Sivu päivitetty 20.2.2019