Seniorit

Kuurojen Liiton seniorityö edistää viittomakielisten ikäihmisten ihmisoikeuksia.

Seniorityö

Seniorityön tavoitteena on yhteiskunta, jossa viittomakielisellä ikäihmisellä on mahdollisuus saada palveluita omalla äidinkielellään ja tavata muita ikäisiään viittomakielisiä.
Ladattavat tiedostot

Kuurojen Liiton seniorityön tarkoitus on edistää ihmisoikeuksien toteutumista erityisesti viittomakielisten ikäihmisten näkökulmasta. Ikääntynyt saattaa olla kotikunnassaan ikäryhmänsä ainoa viittomakielinen, eivätkä senioripalveluiden tarjoajat aina tiedä, miten hänen tarpeitaan olisi paras huomioida. Liiton seniorityö toimii konsulttiapuna viittomakielisten ikääntyneiden palveluita koskevissa kysymyksissä yhteistyössä eri toimijoiden ja tuottajien kanssa.

Seniorityö järjestää myös viittomakielistä virkistystoimintaa. Sen keskeinen tavoite on tarjota ikäihmisille viittomakielisille mahdollisuus samanikäisten ja -kielisten seuraan, ja näin ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Seniorityö järjestää alueellisia ja valtakunnallisia kursseja, tapahtumia ja lomajaksoja yhteistyössä eri järjestöjen kanssa.

Viittomakielisten senioreiden kulttuuritoiminnasta kerrotaan kohdassa Kulttuuripalvelut.

Sivu päivitetty 8.9.2017