Viittomakielinen ohjelmatuotanto

Kuurojen Liitto on vahva viittomakielisen viestinnän asiantuntija. Kaksikielinen toimituksemme tuottaa viittomakielellä sekä tiedotusta ajankohtaisista asioista että toimitettuja ohjelmia monipuolisista aiheista eri-ikäisille kuuroille.
Viittomakielisten ohjelmien tuotannolla on Kuurojen Liitossa pitkät perinteet. VHS-jakeluna alkaneesta ohjelmatuotannosta ollaan edistytty viittomakielisiin verkkopalveluihin ja suoriin verkkolähetyksiin.
Hyödyllisiä linkkejä

Viestintäyksikössä kehitetään jatkuvasti hyviä tapoja toteuttaa viittomakielisiä ohjelmia. Tällä kokemuksella voimme toimia konsulttiapuna, kun esimerkiksi jokin viranomaistaho haluaa käynnistää omilla sivuillaan viittomakielisen palvelun. Tätä kehitystyötä rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Viittomakielinen ohjelmatuotanto tekee yhteistyötä myös muiden eurooppalaisten viittomakielisten ohjelmatuotantojen kanssa.

VHS-nauhoista verkkoviestintään

Viittomakielisellä ohjelmatuotannolla on Kuurojen Liitossa pitkät perinteet. Jo vuonna 1983 perustettiin Kuurojen video täydentämään vähäistä viittomakielistä ohjelmaa televisiokanavilla. Tuolloin ohjelmia lähetettiin VHS-kasetteina kuurojen kotitalouksiin. Vuosien varrella tuotantoformaatti on kehittynyt DVD-julkaisujen kautta verkkojulkaisuksi. Samalla sisällöt ovat kehittyneet viittomakielelle käännetyistä tiedotteista toimitetuiksi ohjelmiksi.

Verkkoviestinnän kasvamisen myötä viittomakielisen informaation määrä myös ympäröivässä yhteiskunnassa on lisääntynyt, mutta se on edelleen varsin vähäistä verrattuna puhutuilla kielillä tuotettuun tietoon. Kuurojen Liiton viittomakielinen ohjelmatuotanto pyrkii osaltaan tasaamaan tätä vajetta. Viittomakielinen kuuro voi anoa kotikunnaltaan vammaispalvelulain perusteella harkinnanvaraista maksusitoumusta Kuurojen videon ohjelmapalveluun. Tällä kuntien rahoituksella Kuurojen Liitto tuottaa viittomakielisiä ohjelmia, joiden tavoitteena on lisätä kuurojen tietoa yhteiskunnasta ja tätä kautta ehkäistä heidän syrjäytymistään. Lisäksi viittomakielinen ohjelmisto vahvistaa osaltaan kuurojen yhteisöllisyyttä. Aikaisemmin Kuurojen videon ohjelmat lähetettiin DVD:nä, mutta julkaisu on painottunut enenevässä määrin verkkoon.

Näin tilaat Kuurojen videon viittomakielisen ohjelmapalvelun

Hae kotikunnastasi päätös Kuurojen videon ohjelmapalveluun. Tuotamme kuntarahalla viittomakielisiä ohjelmia vain niille, jotka ovat saaneet maksusitoumuksen. Kuntarahalla tuotetut ohjelmat ovat saatavilla verkkopalveluna.

Viittomakielisten ohjelmien tuotanto rahoitetaan kuntien sosiaalitoimien myöntämillä maksuilla. Kunta myöntää vammaispalvelulain mukaisena etuutena kuurolle henkilölle maksusitoumuksen Kuurojen videon ohjelmapalveluun. Palvelu on harkinnanvarainen, mikä tarkoittaa sitä, että kunnalla ei ole automaattisesti velvoitetta myöntää rahaa palvelun maksuun.

Jos kunta tekee anomukseen myönteisen päätöksen, maksaa se palvelun kulut ja Kuurojen Liitto laskuttaa palvelusta suoraan kuntaa. Palvelun hinta on 30 euroa kuussa ja tuotannon määrällinen tavoite on 6 kappaletta noin tunnin mittaista ohjelmakokonaisuutta vuodessa.

Anomuksen kotikunnalle voi tehdä seuraavasti: täytä anomuslomake ja toimita se kotikuntasi sosiaalitoimistolle. Anomuslomakkeena voi käyttää esimerkiksi oheisesta linkistä löytyvää lomaketta. Hakija voi myös ottaa yhteyttä alueensa Kuurojen Liiton palveluohjaajaan, joka antaa lisätietoja ohjelmapalvelun hakemisesta.

Kunta tekee maksusitoumuspäätöksen ja lähettää siitä tiedon Kuurojen Liitolle. Sen jälkeen liitto alkaa lähettää asiakkaalle ohjelmatiedotetta joko verkkosivun kautta salasanalla tai DVD:nä kotiin kannettuna.

Hyödyllisiä linkkejä
Ladattavat tiedostot

Kuntien sosiaalitoimille

Kuurojen videon ohjelmapalvelu myönnetään kuurolle kuntalaiselle vammaispalvelulain mukaisena harkinnanvaraisena etuutena.

Palvelu maksaa kunnalle vain 30 euroa kuukaudessa yhtä maksusitoumusta kohden. 30 eurolla kuussa kuuro saa kuusi tuntia viittomakielistä tiedotusohjelmaa salasanaa edellyttävällä suljetulla kanavalla liiton Viittomakielisessä kirjastossa tai postitse DVD-levyinä. Lisäksi asiakas saa runsaasti ohjelmaa liiton verkkopalvelussa mm. suorina lähetyksinä. Palvelu laskutetaan neljä kertaa vuodessa.

Omakielinen viestintä avaa mahdollisuuksia vuorovaikutukseen, vahvistaa viittomakielisten kuurojen yhteisöllisyyttä ja edistää hyvinvointia. Kuurojen Video ehkäisee tehokkaasti kuurojen syrjäytymistä ja säästää näin ennaltaehkäisevästi kuntien kustannuksia.

Lomake palvelun hakemista varten löytyy yllä olevasta linkistä.

Päätös DVD/ohjelmapalvelun myöntämisestä täytyy lähettää myös Kuurojen Liittoon:

Marika Rantanen/ Kuurojen Liitto ry, PL 57, 00401 Helsinki

Lisätietoja palvelusta:

Laura Pajunen
johtaja, Viestintä ja vertaistuki
+358 50 337 2400
etunimi.sukunimi@kuurojenliitto.fi

 

Sivu päivitetty 1.8.2019