Viittomakielen tulkkaus

Viittomakielen tulkkauspalvelun tehtävä on edistää kuurojen yhdenvertaista osallistumista yhteiskuntaan. Suomessa viittomakielen tulkkauspalvelun järjestää Kela. Tulkkauspalvelun toimivuuden seuraaminen jäsenistön näkökulmasta on tärkeä osa Kuurojen Liiton edunvalvontatyötä.

Oikeus tulkkaukseen

Jokaisella kuurolla, huonokuuloisella, kuuroutuneella, kuurosokealla ja puhevammaisella on oikeus tulkkauspalveluun (Tulkkauspalvelulaki 133/2010). Oikeus tulkin käyttöön on kaikenikäisillä vauvasta vaariin.
Hyödyllisiä linkkejä

Tulkkia saa käyttää maksutta kaikkialla, missä tarvitsee: lääkärissä, harrastuksissa, töissä, perhejuhlissa, ulkomaanmatkoilla, opiskelussa, seminaareissa ja niin edelleen. Tulkkauspalvelun järjestää ja maksaa Kela. Kun tarvitset tulkkia, sinun täytyy ensin saada tulkkauspalvelupäätös Kelasta. Ohjeet ja hakulomakkeet löydät Kelan sivuilta. Tulkki tilataan Kelan välityskeskuksen kautta.

Tulkki on paikalla varmistamassa, että jokaisella on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Tulkki on siis kääntämässä kieltä, ei avustamassa. Kun tulkki on paikalla, ei puhetta tarvitse tarpeettomasti hidastaa tai ääntä korottaa voimakkaammaksi. Puhu normaalisti ja puhu suoraan kuurolle, sillä hän on se, jonka kanssa sinä juttelet. Tulkki on vaitiolovelvollinen kaikesta siitä, mitä hän saa tulkkaustilanteessa tietoonsa. Lisätietoja tulkin toiminnasta voi lukea esimerkiksi Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n sivuilta.

Tulkkausta järjestetään monessa muodossa. Viittomakielen tulkkauksen lisäksi voi tulkki tehdä esimerkiksi kirjoitustulkkausta eli silloin tulkki kirjoittaa kaiken puhutun tietokoneen ruudulta luettavaksi. Tulkkausta voi saada myös etätulkkauksen muodossa. Etätulkkauksessa tulkki ei ole paikalla tilanteessa, vaan tulkkiin otetaan kuvayhteys tietokoneen avulla. Kuurosokeille tulkatessa voidaan käyttää taktiilia eli kädestä käteen -viittomista.

Viranomaisten velvollisuus tulkkaukseen

Suomen lainsäädännössä on useita kohtia, jotka joko velvoittavat viranomaisen järjestämään tulkkauksen tai suosittelevat tulkkauksen järjestämistä viittomakieliselle asiakkaalle. Tämä koskee tilanteita, joissa viranomainen on aloitteentekijä.

Tietoisuus viranomaisten tulkkausvelvoitteesta vaihtelee hyvin paljon. Siksi Kuurojen Liitto seuraakin jatkuvasti, miten viranomaistulkkaus toimii, ja pyrkii pitämään viittomakielentulkkauksen merkityksen esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Vahvimmillaan velvollisuus järjestää viittomakielentulkkaus on rikosasioissa. Viranomaisen täytyy järjestää viittomakielentulkkaus esimerkiksi esitutkinta- ja oikeudenkäyntitilanteissa. (viite 1) Terveydenhuollossa puolestaan esimerkiksi terveydenhuollon henkilökunnan on annettava selvitys potilaalle siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen sisällön (viite 2.) Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä taikka potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on terveydenhuollon "mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta".

Karkeasti jaoteltuna kuuro itse tilaa tulkin silloin, kun hän on itse varannut lääkäriajan tai tapaamisen poliisin tai muun viranomaisen kanssa. Tällöin tulkkauksen maksaa Kela. Silloin, kun viranomainen kutsuu henkilön vaikkapa poliisikuulusteluun tai todistajaksi oikeuteen, viranomainen tilaa ja maksaa tulkin. Samoin, jos kuuro henkilö on pitkään sairaalassa, sairaalan pitäisi tilata lääkärinkierroille tulkki.

Lainsäädäntö on monimutkaista ja usein sitä voi tulkita monella tavalla. Vaikka Kuurojen Liitto ei tarjoa asianajopalveluita, liiton edunvalvontatiimiltä voi kysyä neuvoja lainsäädäntöön liittyen. Erityisasiantuntijamme auttavat mielellään asioiden hoitamisessa eteenpäin.

Viite 1. Esitutkintalaki 805/2011, muut. 770/2013 4 luvun 12 §:n 4 momentti, Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettu laki 6 a luku (1997/689)
Viite 2. Potilaan asemasta ja oikeuksista annettu laki (5§, 785/1992”)

Hyödyllisiä linkkejä

Mitä huomioida, kun tilaa tulkkia sairaalaan

Olemme koonneet lyhyesti tietoa liitteenä olevaan tiedostoon tulkin tilaamisesta ja tulkin kanssa toimimisesta tilanteissa kun sairaalaan on tulossa tulkkia tarvitseva asiakas.

Kuinka toimit, kun sairaala kutsuu asiakkaan jatkotutkimukseen tai asiakas on osastolla hoidossa, tai/kun asiakas tulee ensiapuun.

Mitä huomioida, kun tilaa tulkkia sairaalaan -pdf
 

 

Opiskelutulkkaus

Onneksi olkoon, olet saanut opiskelupaikan! Olethan muistanut hakea Kelan Vatu-keskuksesta opiskelutulkkauspäätöksen? Tee se mahdollisimman pian. Opiskelutulkkauspäätöksen saatuasi ota heti yhteys Kelan tulkkivälitykseen ja tee opiskelutulkkitilaus.
Hyödyllisiä linkkejä

Alussa opiskelu kuulevien parissa voi olla raskaampaa, mihin olet tottunut. Samalla pitää keskittyä sekä tulkkaukseen että opiskeluun. Opiskelua helpottaa, kun keskustelet opettajiesi, opiskelukavereidesi ja tulkkiesi kanssa, mitä tulkin kanssa opiskeleminen tarkoittaa, ja sovitte käytännön asioista yhdessä. Opiskelutulkkauksesta löytyy runsaasti tietoa opiskelutulkki.fi -verkkosivustolta. Myös Kuurojen Liiton edunvalvontatiimistä voi kysyä neuvoja tulkkauksen suhteen.

 

Hätätilannetulkit

Kuurojen Liitto pitää yllä listaa niistä tulkkifirmoista, joista voi kysyä hätätilanteisiin tulkkia, kun Kelan tulkkivälitys on kiinni. Hätätilanne on Kelan mukaan sellainen, jossa henki, terveys tai omaisuus on uhattuna.

Tallenna omalle koneelle tai tulosta lista.

Eltia Oy
(Pirkanmaa)
P. 040 546 4617 (puhelut ja tekstiviestit)
www.eltia.fi/yhteystiedot/

Evantia Oy:
(Koko Suomi)
www.evantia.fi/henkilosto/

Mokoma:
(Uusimaa, Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi)
www.mokoma.fi/index.php/fi/paivystavat-mokomat/

Oiva Oy:
(Lounais-Suomi)
P. 050 5341 767
www.oivatulkki.fi/yhteystiedot/

Rosalind:
(Uusimaa)
P. 050 5722 168

TulkkausILONA:
(Kuopio, Joensuu ja lähialueet)
P. 050 303 4133
www.tulkkausilona.fi/henkilosto

TulkkausVisio Oy:
(Kuopio ja Jyväskylä lähiympäristöineen)
p. 050 5057488
www.tulkkausvisio.fi

Via:
(Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjois-Suomi)
www.via-ok.net/tiedotteet/hatatulkkaus

Viitoppa:
(Pirkanmaa, Hämeenlinna)
www.viitoppa.fi/hatatulkkaus

Viitothan Oy
(Pohjois-Suomi)
www.viitothan.fi

Viittoen Oy
(Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi)
P. 044 368 8868
www.viittoen.fi

Viittomo Oy
(Päijät-Häme)
www.viittomo.fi/ota-yhteytta/

Viparo:
(Turku, Jyväskylä, pääkaupunkiseutu, Lahden seutu, Heinolan seutu, Järvenpään seutu)
P. 040 300 3333
www.viparo.eu/

Ladattavat tiedostot

Viittomakielen tulkkaus kuuroille pakolaisille

Suomeen on tullut runsaasti turvapaikanhakijoita, myös muutamia kuuroja. Kuuro pakolainen tarvitsee ennen kaikkea laadukasta viittomakielen tulkkausta.
Hyödyllisiä linkkejä

Syyrialainen tai irakilainen kuuro ei hyödy puhutun arabian tulkista. Monessa maassa vammaisuutta hävetään, kuuroa lasta piilotellaan jopa lähisukulaisilta eikä lapsi saa koulutusta. Siksi voi olla, että kuuro turvapaikanhakija ei välttämättä ole koskaan oppinut lukemaan. Silloin ei auta edes kirjoitustulkkaus, vaan tarvitaan viittomakieltä.

Tulkkausta tarvitaan jo rajalla, jotta kuuro pakolainen voi ilmaista halunsa hakea turvapaikkaa. Tulkkausta tarvitaan kaikissa turvapaikkahakemuksen vaiheissa, alkaen terveystarkastuksesta. Monella vastaanottokeskuksessa majoittuvalla on myös takanaan traumaattisia kokemuksia ja heille tarjotaan keskusteluapua. Vastaavaa apua tulisi olla tarjolla myös kuuroille turvapaikanhakijoille.

Koska viittomakieliä on maailmassa lukuisia (Suomessakin jo kaksi kansallista, suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli), eri maiden kuurot yleensä käyttävät ns. kansainvälistä viittomista keskinäisissä tapaamisissaan. Se on eräänlainen esperanto, amerikkalaiseen viittomakieleen pohjautuva ja muiden viittomakielten yhteisiä piirteitä soveltava tapa kommunikoida, ei itsenäinen kieli. Vain pieni osa suomalaisista viittomakielen tulkeista taitaa kansainvälistä viittomista. Siksi laadukkaimman tulkkaustuloksen saa, jos kuulevan viittomakielen tulkin parina on viittomakielinen kuuro.

Kuurojen Liiton tiedossa on useita kuuroja vapaaehtoisia ympäri maan, jotka ovat valmiita tulemaan vastaanottokeskuksiin vaikka juttelemaan kuurojen turvapaikanhakijoiden kanssa. Kuurojen kansanopisto Helsingissä tarjoaa kuuroille maahanmuuttajille koulutusta suomalaisesta yhteiskunnasta ja suomalaisesta viittomakielestä.

Tulkkauksesta ja kuuroista pakolaisista voi kysyä lisää Kuurojen Liiton erityisasiantuntija Marika Rönnbergiltä (marika.ronnberg@kuurojenliitto.fi, puh. 044 7524324).

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä (TTYR) on tulkki- ja tulkkauspalvelun kehittämiseen keskittynyt yhteistyöelin.

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä käsittelee tulkkauspalveluun liittyviä asioita kokouksissaan. TTYR on määritellyt tavoitteekseen nostaa Kelan tietoisuuteen tulkkauspalvelussa olevia epäkohtia erilaisilla lausunnoilla ja kannanotoilla. TTYR:n jäseninä ovat tällä hetkellä

 • Finlandssvenska Teckenspråkiga rf
 • Kuurojen Liitto ry
 • Kuuloliitto ry
 • Suomen Kuurosokeat ry
 • Svenska Hörselförbundet rf 
 • Kieliasiantuntijat ry
 • Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry
 • Kuurojen Palvelusäätiö
 • Viittomakielialan Tulkkauspalvelun Tuottajat ry
 • Suomen kirjoitustulkit ry
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu.

TTYR:n muistiot ja muuta tietoa on luettavissa sekä ryhmän Facebook-ryhmässä. Linkit näille sivuille löytyy kohdasta Hyödyllisiä linkkejä.

Hyödyllisiä linkkejä
Sivu päivitetty 7.11.2019