20.8.2018

EU:n tietosuoja-asetus koskee myös kuurojen yhdistyksiä

Viime aikoina on puhuttu paljon EU:n tietosuoja-asetuksesta ja eri organisaatiot ovat lähettäneet ahkerasti sähköposteja tietosuojaselosteistaan. Kuurojen Liiton järjestöohjauksen aluetyöntekijä Asta Tikkanen kertoo, miten EU:n tietosuoja-asetus liittyy kuurojen yhdistyksiin.

EU:n tietosuoja-asetus on uusi henkilötietojen käsittelyä asettava laki. Sitä sovelletaan kaikissa EU-maissa ja se astui voimaan 25. toukokuuta. Tietosuojauudistus koskee kaikkia EU-maiden valtioita.

Tietosuoja-asetus määrittelee millä tavalla henkilötietoja saa käsitellä. Sen myötä kaikilla on paremmat mahdollisuudet seurata omien henkilötietojen käsittelyä ja tarvittaessa tarkistaa miten niitä käsitellään. Kaikilla on myös oikeus pyytää omien tietojen poistamista.

Tietosuoja-asetus ja kuurojen yhdistykset

Tietosuoja-asetus koskee myös kuurojen yhdistyksiä, koska yhdistykset käsittelevät jäsentensä henkilötietoja. Henkilötiedoiksi luetaan kaikki sellainen tieto, mistä voi tunnistaa tietyn henkilön. Tällaisia henkilötietoja ovat nimi, kännykkänumero, kotiosoite, sähköpostiosoite ja niin edelleen. 

Ei riitä, että yhdistys noudattaa lakia, vaan yhdistyksen on myös pystyttävä osoittamaan, miten yhdistys on huomioinut ja noudattanut kyseistä lakia. 

Mitä pitää tehdä?

Aluksi yhdistysten kannattaa selvittää, miten henkilötietoja on käsitelty ja sitten tehdä tietosuojaseloste. Tietosuojaselosteessa yhdistys kertoo mitä henkilötietoja se kerää, miksi, ketkä käsittelevät niitä ja missä niitä säilytetään.

Yhdistysten kannattaa myös tehdä jäsenille lupalomake henkilötietojen käsittelemistä varten. Siinä kannattaa kysyä luvat eri asioihin, kuten yhteystietojen käyttämisen tiedottamiseen, valokuvausluvat ja henkilötietojen käyttämisen ansiomitalihakemuksia varten. Lomakkeen avulla yhdistys voi osoittaa noudattavansa tietoturva-asetusta.

Jos tietosuojavaltuutetun tarkastuksessa huomataan, ettei yhdistys ole noudattanut tietoturva-asetusta, on mahdollista että yhdistys saa sakkoja.

Apua ja tietoa saatavilla

Kuurojen yhdistysten kannattaa olla rohkeasti yhteydessä Kuurojen Liiton järjestöohjauksen aluetyöntekijöihin, jotka opastavat ja auttavat tietosuoja-asetuksen vaatimissa toimenpiteissä.

Lisäksi Viittomakielisessä kirjastossa on julkaistu linkit Oikeusministeriön viitottuihin tietopaketteihin tietosuoja-asetuksesta molemmilla viittomakielillä. Myös muualla netissä löytyy paljon tietoa suomeksi ja ruotsiksi.

Hyödyllisiä linkkejä