Liittokokous 2020

Liittokokous 2020 ennakkoilmoitus

Kuurojen Liitto ry:n hallitus on päättänyt, että vuoden 2020 varsinainen liittokokous pidetään Turussa 13.6.2020.
Ladattavat tiedostot

Liittokokous pidetään Turun Kristillisessä Opistossa (Lustokatu 7, 20380 Turku).

Esitykset liittokokoukselle

Esityksiä liittokokoukselle ovat oikeutettuja tekemään liiton hallitus ja jäsenyhdistykset. Jäsenyhdistysten esitykset on lähetettävä liiton hallitukselle 31.3.2020 mennessä. Yhdistyksen esitykset allekirjoittavat viralliset nimenkirjoittajat.

Esityslomake ohessa ladattavana tiedostona.

Esitykset lähetetään osoitteella

Kuurojen Liitto ry
Hallitus
PL 57
00401 Helsinki

Liittokokousedustajien valinta

Yhdistykset valitsevat edustajansa liittokokoukseen sääntöjensä määräämässä kokouksessa. Liiton sääntöjen mukaan äänioikeus liittokokouksessa on jäsenyhdistysten valitsemilla edustajilla. Jäsenyhdistyksistä on kuurojen yhdistyksillä käytettävissään yksi (1) ääni kullakin yhdistyksellä sekä yksi (1) lisä-ääni jokaista sataa jäsentä kohti. Muilla jäsenyhdistyksillä on käytettävissään yksi (1) ääni kullakin.

Yhteystiedot koskien liittokokousta: toiminnanjohtajan assistentti Elina Pokki,
elina.pokki@kuurojenliitto.fi, 040 7385089

Yhteystiedot koskien ehdokasasettelua: vaalivaliokunta, vaalivaliokunta@kuurojenliitto.fi

Ehdokasasettelu Kuurojen Liitto ry:n liittokokouksessa 2020

Kuurojen Liitto ry:n jäsenyhdistykset voivat tehdä ehdotuksia liiton hallituksen jäseniksi, jotka valitaan liittokokouksessa kesällä 2020
  • Kuurojen Liiton hallitus ryhmäkuvassa.
    Hallitus 2019-2020: Taina Helenius, Jarkko Helminen, Merja Jestilä, Bror-Erik Majors, Jaana Aaltonen, Joonas Lehtimäki, Cecilia Hanhikoski ja Jari Malkamäki. Kuvasta puuttuvat Ronja Tammisara ja Rami Kiiskinen.

Ehdotukset tulee lähettää 31.3.2020 mennessä joko kirjeenä tai yhdistyksen omalla, puheenjohtajan tai sihteerin sähköpostilla:

Kuurojen Liitto ry, Vaalivaliokunta, PL 57, 00401 Helsinki

tai sähköpostilla: vaalivaliokunta@kuurojenliitto.fi 

Ehdotuksen tulee sisältää ehdokkaan:

· nimi ja ikä
· koulutus ja ammatti
· asuinpaikka ja minkä yhdistyksen jäsen sekä lyhyt perustelu ehdotuksen tueksi.

Ehdokkaan on oltava Kuurojen Liitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsen. Yhdistys voi ehdottaa myös muuta kuin oman yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen pitää pyytää ehdotettavan henkilön suostumus ehdolle asettamiseen.

Ehdotukset käsitellään määräajan päättymisen jälkeen pidettävässä vaalivaliokunnan kokouksessa. Jos yhdistyksen ehdottamista henkilöistä ei löydy riittävästi sellaisia henkilöitä, joiden ehdokkuus takaa ehdot hallituksen tasapuolisesta kokoonpanosta, valiokunta voi etsiä sopivia ehdokkaita oma-aloitteisesti myös muilla tavoin. Tätä tarkoitusta varten yhdistysten edustajat tai yksittäiset henkilöt voivat esittää ehdokkaita valiokunnalle esimerkiksi järjestöpäivillä, jossa on mahdollisuus keskustella valiokunnan kanssa yksityisesti.

Erovuorossa vuonna 2020 hallituksen jäsenet ovat Rami Kiiskinen, Ronja Tammisara ja Jarkko Helminen.

Liitteet

1) Ehdotus hallituksen jäseneksi – lomake

2) Suostumus hallituksen jäseneksi – lomake  

Ladattavat tiedostot
Sivu päivitetty 16.1.2020