Yhdistysohjelma

Yhdistysohjelma: Täällä meidän on hyvä olla

Yhdistysohjelma on tarkoitettu liiton jäsenyhdistysten toiminnan tueksi. Ohjelma sisältää 25 toimenpide-ehdotusta.
Ladattavat tiedostot

Yhdistysohjelman pdf-versio, Power Point -esitys ja julisteet ovat ladattavissa ohessa.

Haluaako yhdistyksenne uudistua? Haluatteko selkiyttää yhdistyksenne toimintaa ja varautua tulevaisuuden muutoksiin? Haluaako yhdistyksenne lisää iloa ja positiivista energiaa?

Jos vastasit kyllä näihin kysymyksiin, Yhdistysohjelma on teitä varten.

Ota yhteyttä Kuurojen Liiton järjestösuunnittelija Tiina Hedreniin ja katsotaan yhdistyksen kanssa yhdessä miten yhdistysohjelma otetaan käyttöön. Järjestösuunnittelija etsii yhdistyksellenne sopivia eri alan ammattilaisia ja suunnittelee yhdistyksellenne sopivan kehittämisjakson. Liiton järjestöohjaajat ovat myös mukana suunnittelemassa ja koordinoimassa erilaisiin teemoihin sopivia kouluttajia ja asiantuntijoita yhdistystänne varten.

Hedrén Tiina
järjestösuunnittelija
+358 44 752 5256 (txt)
etunimi.sukunimi@kuurojenliitto.fi

Toimenkuva ja vastuualueet:
Yhdistysohjelma

Aluetoimisto:
Ilkantie 4
00400 HELSINKI

Yhdistysohjelmaa esitellään alueellisilla foorumeilla

Alueellisia foorumeja järjestetään talven ja kevään 2018 aikana. Viittomakieliset ja heidän asioistaan päättävät tahot kokoontuvat pohtimaan muun muassa sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusta viittomakielisten arkeen. Foorumeihin kokoonnutaan ympäri Suomen yhteensä kuudessa eri paikassa.
  • Alueelliset foorumit juliste

Alueelliset foorumit kokoavat viittomakielisen yhteisön jäsenet ja heidän asioistaan päättävät tahot yhteen keskustelemaan viittomakielisten oikeuksien toteutumisesta sote- ja maakuntauudistuksessa. Lisäksi foorumit tarjoavat kaikille viittomakielisille yksityishenkilöille, alalla työskenteleville ja yhdistystoimijoille verkostoitumismahdollisuuksia muiden paikallisten yhdistysten, järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Tämä vahvistaa alueellisen tason yhteistyötä.

Alueellisia foorumeja järjestetään Oulussa, Tampereella, Kuopiossa, Turussa ja Helsingissä. Alueet on jaoteltu sote-yhteistyöalueiden mukaisesti. Osallistuja hyötyy eniten, jos osallistuu omaan sote-alueeseen kuuluvalle foorumille. Lisäksi järjestetään yksi foorumi Porvoossa suomenruotsalaisille painottuen suomenruotsalaisen viittomakielen kielellisiin oikeuksiin. 

Foorumien pohjana käytetään Kuurojen Liiton julkaisuja; Viittomakieliloikkaa* ja Yhdistysohjelmaa*.

Foorumit ovat kaksipäiväisiä, mutta halutessa voi osallistua vain yhteen päivään. Perjantaisin keskitytään kielellisiin oikeuksiin osana viittomakieliloikan kampanjaa. Lauantaisin vuorostaan käsitellään Kuurojen Liiton yhdistysohjelman soveltamista arkikäyttöön.

Kannattaa merkitä sopivat päivämäärät jo nyt kalenteriin:

  • 23.-24.2.2018 Oulu
  • 9.-10.3.2018 Tampere
  • 23.-24.3.2018 Kuopio
  • 13.-14.4.2018 Turku
  • 27.-28.4.2018 Helsinki
  • 4.-5.5.2018 Porvoo (suomenruotsalaisille)

Tilaisuus on ilmainen ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Osallistuja huolehtii itse matka- ja majoituskuluistaan.

Viittomakielisten alueellisten foorumien järjestäjinä toimivat Kuurojen Liitto, Kuurojen Palvelusäätiö ja Suomen Kuurosokeat ry.

*Viittomakieliloikka: Suomen viittomakielten kielipoliittisen ohjelman (2010-2015) arviointi ja jatkosuunnitelma
*Yhdistysohjelma: Yhdistysten nykytila kartoitettiin kahdella kyselyllä. Niistä saatujen tulosten pohjalta syntyi yhdistysohjelman visio ja toimenpide-ehdotukset.

 

Lisätiedot ja käytännön asiat:

Kaarina Huovinen
Kampanjakoordinaattori (viittomakieliloikka)
+358 44 752 5259 (SMS, WhatsApp)
kaarina.huovinen@kuurojenliitto.fi

Tiina Hedrén
Järjestösuunnittelija (yhdistysohjelma)
+358 44 752 5256 (SMS, WhatsApp)
tiina.hedren@kuurojenliitto.fi

 

Hyödyllisiä linkkejä
Sivu päivitetty 21.5.2018