Kuurojen kansanopisto on viittomakielinen oppilaitos. Kansainvälisessä opistossamme opiskelee kuuroja, huonokuuloisia ja kuulevia opiskelijoita useista eri maista. Opettajamme ovat omien alojensa ammattilaisia, joilla on vankka kokemus viittomakielialasta.

Koulutustarjonnassamme on valinnanvaraa sekä viittomakielisille, huonokuuloisille että kuuleville opiskelijoille. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on tukea viittomakielisten opiskelijoiden vahvaa viittomakielistä identiteettiä. Huonokuuloisille tarjoamme mahdollisuuden esteettömään opiskeluun. Pyrimme myös edistämään kuulevien viittomakielen taitoa sekä lisäämään tietoa viittomakielisistä. Meillä voi myös suorittaa muun muassa Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä Jyväskylän avoimen yliopiston kursseja.

Kuurojen kansanopisto on perustettu vuonna 1987 ja sen omistaa Kuurojen Liitto.

Tervetuloa opiskelemaan ainutlaatuiseen oppimisympäristöön!

Tulevia lyhytkursseja