Viestintä viittomakielellä

Kuurojen asema Suomessa ei ole tasa-arvoinen, sillä heiltä jää saamatta paljon tärkeää tietoa. Puhe televisiossa, radiossa ja kuulutuksissa on heiltä saavuttamattomissa ilman tulkkia. Kirjoitetun suomen ymmärtäminen on myös monelle hankalaa, sillä suomen kielioppi poikkeaa viittomakielestä. Siksi kuurot tarvitsevat tietoa, joka on tuotettu heidän omalla kielellään. Ole mukana tukemassa viittomakielistä viestintää kotimaassamme!

Tee kertalahjoitus

Tee kertalahjoitus

7 €
15 €
25 €
50 €
100 €
Ilman viittomakielistä opetusta kuurot lapset jäävät oman onnensa nojaan.
Meidän leireillä pienet pääsevät viittomaan vapaasti ja pitämään hauskaa yhdessä.
Miltä tuntuisi, jos joutuisit luopumaan unelma-ammatistasi ihmisten ennakkoluulojen tähden?