Anteckna i din kalender: Årets teckenspråksseminarium onsdag 12.2.2020, Helsingfors

Teckeneko

Du vet väl att du på Teckeneko kan hitta information av olika slag på finlandssvenskt teckenspråk? Kanalen upprätthålls av föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga.

Unikt infopaket om språkforskning – på finlandssvenskt teckenspråk

Ett informationspaket om hur man samlar in teckenspråkigt material för språkforskning publiceras i dag för första gången på finlandssvenskt teckenspråk. Syftet med informationen är bland annat att göra språkforskning mer tillgänglig för döva. På sikt är förhoppningen att möjligheterna till teckenspråksstudier och -forskning ska öka i allmänhet och i finlandssvenskt teckenspråk i synnerhet. Det finlandssvenska teckenspråket är enligt Unescos kriterier ett allvarligt hotat språk, som man nu försöker revitalisera på olika sätt.
  • datainsamling

I allmänhet handlar forskningsrelaterade texter om datainsamling av talade eller skrivna språk. De texterna är inte alla gånger är så lätta att förstå ens för dem som läser dem på sitt modersmål. Motsvarande information på teckenspråk är sällsynt och då är det mest fråga om översättningar från skrivna språk. Det är inte ovanligt att källtexten lyser igenom på ett sätt som gör översättningen svårbegriplig för en döv målgrupp.

Informationspaketet Datainsamling av teckenspråk – hur gör man? är på finlandssvenskt teckenspråk och svenska.  Det är sammanställt år 2017 inom Livs-projektet vid humanistiska yrkeshögskolan Humak och i samarbete med Teckenspråkiga biblioteket, där det också publiceras. Paketet är i första hand riktat till teckenspråkiga döva som vill ha grundläggande information om vad det lönar sig att tänka på när man samlar in teckenspråkigt videomaterial för språkforskning. Innehållet baserar sig på språkforskaren Karin Hoyers artikel ”Teckenspråk och datainsamling – metoder och utmaningar” från 2012.

Meningen med infopaketet är att överbrygga klyftan mellan språkforskningen och ”den vanliga döva människan”.  När principerna för hur man samlar in material för forskning förklaras på ett tillgängligt sätt, dvs. på teckenspråket, kan döva bli mer delaktiga i studierna av sitt eget modersmål. Information av det här slaget har aldrig tidigare funnits på det svårt trängda finlandssvenska teckenspråket. Med paketet vill man helt enkelt också visa att inget språk är för litet eller för hotat för att man ska kunna ta upp en diskussion om språk och språkforskning.

För att ta del av informationspaketet krävs inga speciella förkunskaper, ett visst mått av språkintresse räcker. Upphovsmakarna hoppas också att ett växande språkintresse på sikt ska bädda för fler möjligheter till teckenspråksstudier och ökad forskning i teckenspråken i allmänhet, och finlandssvenskt teckenspråk i synnerhet. Huvudansvariga för hela publikationen är Janne Kankkonen och Maria Andersson-Koski.

Publiceringen av informationspaketet kan ses i direktsändning på teckenspråk på Livsprojektets Facebooksida 19.2.2018 klockan 16 på adressen https://www.facebook.com/livsprojekt/ 
Materialet blir kvar på sidan och kan ses också efteråt.

Nyttiga länkar

    Finlands Dövas Förbund på sociala medier