7.11.2019

BUU-klubben får pris för barnprogram med finlandssvenskt teckenspråk

  • BUU-studion med programledarna Malin och Jontti. Foto: Ann-Catrin Rosenberg
Yles barnprogram BUU-klubben prisbelönas för att ha lyft fram det finlandssvenska teckenspråket och gjort programmet tillgängligt också för teckenspråkiga barn. Priset delas ut av föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga rf.

Finlandssvenska teckenspråkiga rf (FST) delar årligen ut ett pris för årets bästa service till någon som har gjort en god samhällsinsats för det finlandssvenska teckenspråket. År 2019 går priset till Yles barnprogram BUU-klubben som enligt FST har tagit upp det finlandssvenska teckenspråket på ett fint sätt och gjort mycket för att synliggöra det här minoritetsspråket. Det finlandssvenska teckenspråket betecknas av Unesco som ett allvarligt hotat språk.

BUU-klubben hade hösten 2019 temaveckor med teckenspråk och sände då bland annat serien Bärtil som översatts till finlandssvenskt teckenspråk och framfördes av finlandssvenska teckenaktörer. Också BUU-klubbens programledare lärde sig tecken som de använde när de presenterade programmen.

FST framhåller att Yles barnredaktion genom sin positiva attityd och arbetet med att integrera teckenspråket i BUU-klubben har visat hur kommunikation och information kan göras tillgänglig för många barn som annars har svårt att ta del av medieutbudet. Man hoppas att det här goda exemplet visar andra medieproducenter att det finns möjligheter att nå en teckenspråkig publik.

Nyttiga länkar